• Hem
  • Stort tack!
Val 2014

Stort tack!

STORT TACK till alla er som röstat på oss i Vänsterpartiet!

STORT TACK till alla er som jobbat i valrörelsen! Ni som affischerat, knackat dörr och stått i valstugorna. Alla ni som gjort ett fantastiskt arbete med att lyfta fram våra socialistiska, feministiska och ekologiska frågor, och tagit strid för dem.Ni som gjort allt ni kunnat för att bekämpa främlingsfientlighet och ett samhälle med ökade klyftor.

Vi summerar idag resultatet av 2014 års val. Vi gör det med mycket blandade känslor. Först och främst har Vänsterpartiet i Västra Götaland gjort ett mycket bra regionval. Vi ökar från 5,9 till 8,3 % av rösterna enligt den preliminära sammanräkningen. Vi går från 9 mandat i regionfullmäktige till 13 mandat. Det är det bästa regionval vi gjort sedan 1998. Det parlamentariska läget i regionen är dock ännu oklart, och vi avvaktar den slutliga sammanräkningen av röster på onsdag.

Vi känner bestörtning över Sverigedemokraternas stora framgångar. Vi har anledning att granska oss själva och fundera över hur vi i regionen ytterligare kan utveckla vårt sätt att bemöta främlingsfientlighet och lågt förtroende för politiken. Men vi har tillsammans gjort ett mycket bra val i Västra Götalandsregionen, och vill här framföra vårt varma tack till alla som arbetat med att göra det möjligt och till alla som röstat på oss!

Eva Olofsson

Jan Alexandersson

Eva och Janne

Dela den här sidan:

Kopiera länk