Vänsterpartiet Västra Götaland

Tandvård för alla genom hela livet

Det är dyrt att gå till tandläkaren. Idag avstår var femte vuxen från att gå till tandläkaren och laga sina tänder för att det är för dyrt. Det behöver inte vara så. Man ska inte behöva få ont i magen, för att man får tandvärk. Vi i Vänsterpartiet vill att tänderna ska vara en del av kroppen och att tandvård ska finansieras som annan vård. Då får vi en låg egenavgift och högkostnadsskydd och finansierar i övrigt tandvården solidariskt via skattsedeln.

I väntan på att andra partier ska dela vår uppfattning om den stora reformen, som måste göras nationellt, har vi i Vänsterpartiet på olika sätt ändå genomfört förbättringar med jämlikhetsperspektiv. Den senaste är att det i Västra Götaland kommer att bli möjligt att delbetala tandvården räntefritt. Då blir vi en föregångare i Sverige. Från 2019 vill vi i Vänsterpartiet Västra Götaland att alla som är 65 år eller äldre får ett avgiftsfritt besök om året hos en tandhygienist och har tagit med det i vårt budgetförslag.

Vi tar steg för steg underifrån och vill höja åldern för den fria ungdomstandvården upp till 26 år i Västra Götaland. I dag har alla unga i landet fri tandvård upp till 22 år. Där har vi i Västra Götaland också varit en föregångare då flera steg togs under förra mandatperioden när vi var en del av den rödgröna ledningen.

På nationell nivå har regeringen och Vänsterpartiet enats om att från 1 april i år höja det allmänna tandvårdsbidraget. För de som är 30 – 65 år är bidraget 300 kronor om året och de som är yngre eller äldre får 600 kronor

Det är en skamfläck i ett välfärdsland att tänder ska vara en klassmarkör. Det ska inte behöva synas vid ett leende om man har pengar eller inte. Men tandvårdskostnader går att påverka med politiska beslut. Det har betydelse vilket parti du väljer i höstens val. En region för alla – inte bara några få.


Vänsterpartiet Västra götaland

En budget för minskade klyftor i Västra Götaland

Under torsdagen presenterade Vänsterpartiet sin budget för Västra Götalandsregionen 2019. Här kan du ladda ner budgeten.

En region för alla – inte för några få

Pressmeddelande

Vänsterpartiet presenterade torsdag 31 maj sitt förslag till budget 2019 -2021 för Västra Götalandsregionen.

Vi vill bygga ett Västra Götaland för alla – inte bara några få. Det är temat i det budgetförslag som Vänsterpartiet presenterar för de kommande tre åren i Västra Götalandsregionen.

Varje del i förslaget har som målsättning att minska klyftorna i samhället och den största och viktigaste verksamheten är hälso- och sjukvården.

– Vi använder en halv miljard till jämställda löner, låglönesatsning och kortare arbetstid med bibehållen lön för främst sjuksköterskor, barnmorskor och undersköterskor, säger Eva Olofsson (v) regionråd. – Det är hela tiden patienternas bästa som är vårt fokus, men vårdens kris är till stor del en fråga om personalbrist. Vi måste få personal som orkar och vill jobba i vården.

– Vi vill frysa biljettpriserna i kollektivtrafiken på 2018 års nivå och sänka priset på Regionen Runt 30 dagar som många pendlare köper, säger Jan Alexandersson (v) regionrådsersättare. – Vi ska ha en fossilfri region 2030 och fler kollektivtrafikresenärer är en viktig pusselbit. I ett jämlikt samhälle ska alla ha råd att åka.

– För att finansiera våra satsningar på sjukvården och dess personal föreslår vi en skattehöjning med 30 öre , fortsätter Eva Olofsson. – Vi tror att det finns acceptans hos västragötalänningarna för det. De ser hur hårt pressad vården är för att klara de berättigade förväntningar på vård av hög kvalitet och i rimlig tid som invånarna har.

 

En färdig valplattform

Efter en lång process har Vänsterpartiet Västra götaland nu klubbat igen sin valplattform för valet 2018. Det är en valplattform som fokuserar på att skapa en jämlik region, en region för alla inte bara några få.

I valplattformen finns politiska visioner och förslag som att tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet och som att sluta höja biljettpriserna på kollektivtrafiken och arbeta för att det ska bli billgare att resa kollektivt. Valplattformen innehåller också satsningar på järnvägen, utbygnad av befintlig likväl som att bygga ny och skapa fler tågstop.

Ett stort fokus ligger också på vården som är ett av regionens stora uppdrag. Vi vill bland annat se sex timmars arbetsdag för regionasntällda inom vården men också inom service, så som kök och städ. Vi behöver också satsa på den nära vården, regionen måste bindas samman och du har rätt till bra vård oavsett var i regionen du bor.

Nu kan du läsa hela valplattformen här på vår hemsida, den finns också på respektive distrikts expedition.

Företrädare

Idag är det en nyhet i många medier som bygger på att Sveriges kommuner och landsting har sammanställt den genomsnittliga kostnaden för hälso- och sjukvården i Sveriges 21 landsting (T.ex. GP, Svenska Dagbladet). Stockholm har den högsta kostnaden per invånare och Västra Götalandsregionen har ”Sveriges billigaste hälso- och sjukvård”. Inget av dessa landsting utmärker sig med att ha högre kvalitet eller bättre tillgänglighet än genomsnittet.

Eva Olofsson kommenterar:

”Vare sig snålhet eller slöseri är en klok väg framåt. Titta på Stockholm som har den dyraste vården utan att ha högre kvalitet eller tillgänglighet. Däremot har de mer än 30 dyra vårdval.

Jag vill att Västra Götalandsregionen ska ha bra arbetsvillkor för personalen och tillräckligt med anställda och vårdplatser för att ta hand om befolkningens behov av vård. För att nå dit krävs det mer resurser till vården. I vår budget ger vi de resurserna.”

1 2 3 59

Kommande evenemang

Det finns inga kommande evenemang just nu.