• Hem
  • Bra vård kräver...
Hälso- och sjukvård

Bra vård kräver skattehöjningar

Debattartikel av Eva Olofsson och Jan Alexandersson i Göteborgsposten 2015-11-24

Bra vård kräver skattehöjningar

Trots skattehöjningar och utlovade nya miljoner till sjukvården ökar vårdköerna och akutsjukhusen går med stora underskott. En del av förklaringen är siffertrixande från den grönblåa regionledningen. Det blev i praktiken inget stort tillskott till vården, skriver bland andra Eva Olofsson (V).

Den blågröna politiska ledningen i Västra Götaland tillträdde hösten 2014 och utlovade ordning och reda i sjukvården. Den tidigare rödgröna ledningen kritiserades för att inte ha gjort rätt prioriteringar. Skatten höjdes och den blågröna ledningen basunerade ut att de satsade 750 miljoner på sjukvården.

Ett drygt år senare har vi längre vårdköer, ännu fler överbeläggningar och fler sjukskrivna bland våra anställda. Dessutom har vi stora ekonomiska underskott på akutsjukhusen.

Hur kunde det gå så här? Den grönblåa ledningen hade inte 750 nya miljoner till vården. De återinförde effektiviseringskravet på en procent och räknade in pengar som sjukhusen redan fått, men som nu togs från ett annat konto. Bara en tredjedel av de utlovade 750 miljonerna var ett tillskott.

Fler söker vård

I dag står vi i glappet mellan de blågrönas pressmeddelandepolitik och patienternas verklighet. Både verksamhet och ekonomi är ur balans. Främsta orsaken är att fler människor söker och behöver vård. Vi drar slutsatsen att det behövs mer resurser. Tyvärr drar inte den blågröna ledningen samma slutsats. Sjukhusstyrelserna ska snabbt ta fram förslag för ekonomi i balans. Vänsterpartiet röstade emot detta i regionstyrelsen.

Det finns inte utrymme för nedskärningar i dagens hälso- och sjukvård. I stället behövs ett verkligt tillskott av resurser. Vid regionfullmäktige i februari 2016 förväntar vi oss en offensiv tilläggsbudget av det blågröna styret. Den ska bygga på sjukhusens beskrivningar av vad som krävs för att få verksamhet i balans. En verksamhet utan köer, överbeläggningar, rekryteringsproblem och dålig arbetsmiljö.

I Vänsterpartiets budget för 2016 har vi 400 miljoner mer till hälso- och sjukvården Vi har föreslagit en skattehöjning med 10 öre mer än den blågröna ledningen. Vi vill höja lägstalönen för sjuksköterskor och motsvarande grupper till 26 000 kronor i månaden. Vi vill fortsätta satsningen på specialistsjuksköterskeutbildning på arbetstid och ge undersköterskorna fortbildning. Men framförallt vill vi att alla ska känna att de har möjlighet att göra ett bra arbete under rimliga arbetsvillkor.

En bra hälso- och sjukvård är en bärande del av vår välfärd. Vänsterpartiet säger nej till nedskärningar som drabbar verksamhet och personal. Välfärden behöver mer resurser, inte mindre.

Eva Olofsson (V)

regionråd

Jan Alexandersson (V)

regionrådsersättare

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk