• Hem
  • Budgetdebatt da...
Budget 2017

Budgetdebatt dag 2. Hälso- och sjukvårdsdebatt

Debatt tisdag 14 juni

Det tydligaste temat i relationen till de blågröna i debatten var att vi fick beröm. Det var en liten belöning för alla timmars slit med att skriva en budget om vad vi vill på olika områden. I motsats till de andra partierna har vi både genomtänkta förslag och realistisk finansiering av dem.

Dagen inleddes med debatt om hälso- och sjukvården. Eva Olofsson var aktiv och tog först repliker på samtliga andra gruppledare om både brist på initiativ på personalområdet och ekonomiska illusioner för att skyla över att de centraliserar pengar istället för att lägga ut dem nära vården. I sitt ideologiskt inriktade inlägg tog hon mycket av sin utgångspunkt i de berättelser hon får höra från personalen ute i hälso- och sjukvården. Där berättar de om hur de slits ut av nattarbete och frustation över att inte hinna med. Hon hamnade också i en replik med Miljöpartiet om de borgerliga och Miljöpartiets planer på ett vårdval om mödravården. ”Jag tycker det är tragiskt att Miljöpartiet så ensidigt och okritiskt ställer upp på en marknadsanpassning av vården.”

Nästa debattör var Carina Örgård i psykiatridebatten. Hon kom upp precis efter att Vänsterpartiet fått beröm av Kristdemokraterna för vår kloka politik och ambitiösa förslag för psykiatrin. Carina berättade om vår satsning på öppenvården inom psykiatrin. Psykiatrin ska byggas underifrån med fungerande primärvård, öppenvård och specialiserad psykiatri högst upp.

Inger Lilja berättade om vår syn på primärvården. Hon slog ett slag för varför primärvården fungerar bäst i egen regi. ” “Vi tror inte på konkurrens när det gäller vård. Vi tror på samarbete. Därför är vi för att vården till största delen bedrivs i gemensam regi där det är tydligt vad pengarna används till och vården styrs av behov och inte efterfrågan.”

Egon Frid pratade om hur den nära vården försämrats under det blågröna styret med fem nedlagda vårdcentraler och nedskärningar på Mariestads sjukhus.

Lars-Erik Hansson gick upp och pratade om tandvården. Han inledde med att konstatera att Vänsterpartiet är enda partiet som nämner tandvården som något annat än en källa till intäkt genom ett avkastningskrav. Han lyfte också den stora elefanten i rummet när det gäller tandvården. “Patientkostnaderna för tandvård är idag så höga att de starkt bidrar till de mycket stora klasskillnaderna i tandhälsa som finns i vår region. Föräldrarnas utbildningsnivå har också betydelse för barns tandhälsa. Vi i Vänsterpartiet anser att tandvården på sikt ska omfattas av högkostnadsskyddet inom hälso- och sjukvården.”

Annette Ternstedt tog upp en viktig fråga, den ojämlika vården. Hon berättade om oacceptabla siffror för hjärtsjukvården där män får vissa behandlingar tre gånger så ofta som kvinnor.

Lars Engen tog upp situationen i förlossningsvården. Det är en utsatt situation, inte minst inför sommaren, trots det extra statsbidrag som Vänsterpartiet fick igenom i statsbudgeten. Ett vårdval för mödravården ses som ett stort hot mot verksamheten.

Jan Alexandersson deltog i debatten om fastighetsfrågor. Han tryckte på de viktiga satsningar på klimatvänligt byggande som påbörjades under det rödgröna styret.

Jessica Wetterling debatterade under servicefrågor. Hon pekade ut hur osynliga personalen på kök, i telefonväxlar eller städpersonal är. Huvudpoängen var att peka ut vårt förslag om sex timmars arbetsdag för de som arbetar på köken. ”Som kommunalare är jag otroligt glad och stolt över att Vi avsätter 50 miljoner för ett projekt för 6 timmars arbetsdag inom måltidsverksamheten. Vi vet att ökad tid för återhämtning gör att personalen håller. Personal som orkar med sitt jobb kommer jobba kvar – kontinuiteten kommer bidra till ännu bättre mat för våra patienter. Bättre villkor för personalen gör det bättre för patienterna.”

Marjan debatterade kultur och pekade på det viktiga i folkbildningens och folkhögskolornas roll i samhället. ”Tack vare folkbildning har vi en bildningssyn som betonar jämlikhet och människors lika värde. Det gör mig stolt att leva i ett land som är byggt med dessa ideal.”

Jesper Odelberg rullade upp och byggde sitt anförande på att SD i sin budget förra året hade beskrivit funktionshindrade som sjuka. ”När ni sverigedemokrater skrev ifjol att vi handikappade skulle ha snarlik kultur som ”oss friska”, så är det bra att ni tagit bort det i år… Jag är inte sjuk, jag förklarar inte att jag sitter i rullstol med ” att jag är kraftigt förkyld”!”

Fahimeh Nordborg blev sista ledamot upp i talarstolen i debatten om miljö. Hon citerade Gandhis ”Be the change you want to be in the world” och talade om både ekologisk mat och vikten av att vårda Vänern.

Debatten tog slut och alla åkte utmattade hemåt efter sexton timmars debatt. Fjorton vänsterpartister deltog i debatten och gjorde mycket bra ifrån sig. Vi fick mycket beröm av andra partier för att vår budget var genomarbetad och innehöll många kloka och intressanta förslag.

Facebooksidan smälte nästan av alla likes och delningar av de prat-bilder som kan synas i bilderna här ovanför. Nu påbörjar vi nästa steg. Den här budgeten är en ännu tydligare grund att bygga på för att fortsätta vara det tydligaste oppositionspartiet.

Dela den här sidan:

Kopiera länk