Budget 2017

Budgetdebatt dag 2. Hälso- och sjukvårdsdebatt

Debatt tisdag 14 juni

Det tydligaste temat i relationen till de blågröna i debatten var att vi fick beröm. Det var en liten belöning för alla timmars slit med att skriva en budget om vad vi vill på olika områden. I motsats till de andra partierna har vi både genomtänkta förslag och realistisk finansiering av dem.

Dagen inleddes med debatt om hälso- och sjukvården. Eva Olofsson var aktiv och tog först repliker på samtliga andra gruppledare om både brist på initiativ på personalområdet och ekonomiska illusioner för att skyla över att de centraliserar pengar istället för att lägga ut dem nära vården. I sitt ideologiskt inriktade inlägg tog hon mycket av sin utgångspunkt i de berättelser hon får höra från personalen ute i hälso- och sjukvården. Där berättar de om hur de slits ut av nattarbete och frustation över att inte hinna med. Hon hamnade också i en replik med Miljöpartiet om de borgerliga och Miljöpartiets planer på ett vårdval om mödravården. ”Jag tycker det är tragiskt att Miljöpartiet så ensidigt och okritiskt ställer upp på en marknadsanpassning av vården.”

Nästa debattör var Carina Örgård i psykiatridebatten. Hon kom upp precis efter att Vänsterpartiet fått beröm av Kristdemokraterna för vår kloka politik och ambitiösa förslag för psykiatrin. Carina berättade om vår satsning på öppenvården inom psykiatrin. Psykiatrin ska byggas underifrån med fungerande primärvård, öppenvård och specialiserad psykiatri högst upp.

Inger Lilja berättade om vår syn på primärvården. Hon slog ett slag för varför primärvården fungerar bäst i egen regi. ” “Vi tror inte på konkurrens när det gäller vård. Vi tror på samarbete. Därför är vi för att vården till största delen bedrivs i gemensam regi där det är tydligt vad pengarna används till och vården styrs av behov och inte efterfrågan.”

Egon Frid pratade om hur den nära vården försämrats under det blågröna styret med fem nedlagda vårdcentraler och nedskärningar på Mariestads sjukhus.

Lars-Erik Hansson gick upp och pratade om tandvården. Han inledde med att konstatera att Vänsterpartiet är enda partiet som nämner tandvården som något annat än en källa till intäkt genom ett avkastningskrav. Han lyfte också den stora elefanten i rummet när det gäller tandvården. “Patientkostnaderna för tandvård är idag så höga att de starkt bidrar till de mycket stora klasskillnaderna i tandhälsa som finns i vår region. Föräldrarnas utbildningsnivå har också betydelse för barns tandhälsa. Vi i Vänsterpartiet anser att tandvården på sikt ska omfattas av högkostnadsskyddet inom hälso- och sjukvården.”

Annette Ternstedt tog upp en viktig fråga, den ojämlika vården. Hon berättade om oacceptabla siffror för hjärtsjukvården där män får vissa behandlingar tre gånger så ofta som kvinnor.

Lars Engen tog upp situationen i förlossningsvården. Det är en utsatt situation, inte minst inför sommaren, trots det extra statsbidrag som Vänsterpartiet fick igenom i statsbudgeten. Ett vårdval för mödravården ses som ett stort hot mot verksamheten.

Jan Alexandersson deltog i debatten om fastighetsfrågor. Han tryckte på de viktiga satsningar på klimatvänligt byggande som påbörjades under det rödgröna styret.

Jessica Wetterling debatterade under servicefrågor. Hon pekade ut hur osynliga personalen på kök, i telefonväxlar eller städpersonal är. Huvudpoängen var att peka ut vårt förslag om sex timmars arbetsdag för de som arbetar på köken. ”Som kommunalare är jag otroligt glad och stolt över att Vi avsätter 50 miljoner för ett projekt för 6 timmars arbetsdag inom måltidsverksamheten. Vi vet att ökad tid för återhämtning gör att personalen håller. Personal som orkar med sitt jobb kommer jobba kvar – kontinuiteten kommer bidra till ännu bättre mat för våra patienter. Bättre villkor för personalen gör det bättre för patienterna.”

Marjan debatterade kultur och pekade på det viktiga i folkbildningens och folkhögskolornas roll i samhället. ”Tack vare folkbildning har vi en bildningssyn som betonar jämlikhet och människors lika värde. Det gör mig stolt att leva i ett land som är byggt med dessa ideal.”

Jesper Odelberg rullade upp och byggde sitt anförande på att SD i sin budget förra året hade beskrivit funktionshindrade som sjuka. ”När ni sverigedemokrater skrev ifjol att vi handikappade skulle ha snarlik kultur som ”oss friska”, så är det bra att ni tagit bort det i år… Jag är inte sjuk, jag förklarar inte att jag sitter i rullstol med ” att jag är kraftigt förkyld”!”

Fahimeh Nordborg blev sista ledamot upp i talarstolen i debatten om miljö. Hon citerade Gandhis ”Be the change you want to be in the world” och talade om både ekologisk mat och vikten av att vårda Vänern.

Debatten tog slut och alla åkte utmattade hemåt efter sexton timmars debatt. Fjorton vänsterpartister deltog i debatten och gjorde mycket bra ifrån sig. Vi fick mycket beröm av andra partier för att vår budget var genomarbetad och innehöll många kloka och intressanta förslag.

Facebooksidan smälte nästan av alla likes och delningar av de prat-bilder som kan synas i bilderna här ovanför. Nu påbörjar vi nästa steg. Den här budgeten är en ännu tydligare grund att bygga på för att fortsätta vara det tydligaste oppositionspartiet.

Budgetdebatt dag 1. Övergripande debatt och regional utveckling.

Budgetdebatten ägde rum under två dagar 13-14 juli. Vänsterpartiets fullmäktigegrupp var väl förberedda inför debatten. Vi hade tragglat både siffror och snärtiga formuleringar och försökt förutse vilken kritik vi skulle få i debatten. Hela fullmäktigegruppen var uppsatta på talarlistan redan i förväg. Allt såg bra ut. 

Dag ett ägnades åt övergripande budgetdebatt och åt regional utveckling. Sju timmars debatt blev det totalt. 

Eva Olofsson inledde i den övergripande gruppledardebatten. Hon inledde med att ta replik på Johnny Magnusson (m) om varför de räknar upp hälso- och sjukvårdens budgetar med mycket mindre än vad de vet att kostnaderna kommer att öka. Deras kritik mot att vår budget går med underskott avfärdades elegant med att det är bättre det än att underskotten hamnar i hälso- och sjukvården som i deras budget. Hon pekade på våra viktiga satsningar på höjda löner och på satsningarna på sänkta taxor i kollektivtrafiken. Hon briljerade i några replikskiften med de blågröna politikerna. Bland annat gav hon ett retroaktivt varsågod till Jonas Andersson (fp) som för något år sedan önskade att Vänsterpartiet skulle lösa finansieringsproblemen genom statsbudgeten. ”Varsågod Jonas”. Hon riktade också hård kritik mot de borgerliga och Miljöpartiet för att äventyra patientsäkerheten i mödravården med sina planer på ett vårdval.

Därefter gick Jan Alexandersson in i debatten i en övergripande debatt om ekonomiska frågor. Han kritiserade bland annat den politiska ledningen för deras förvirrade sätt att styra. Först skulle akuten på Kungälvs sjukhus stängas, sedan skulle den vara kvar och sedan skulle den kanske stängas ändå. Han gav de blågröna beröm för att ha kopierat vår politik om taxorna i kollektivtrafiken men sade sedan att de inte gör tillräckligt när de sänker Regionen Runt-kortet så lite.

I debatten om rättighetsfrågor tog Jessica Wetterling upp frågan att samhället och kollektivtrafiken verkligen inte är tillgänglig för alla. ”Tänk att du träffat nån på stan. Nån du vill åka hem med. Jag kan åka nu, men hen kan inte åka med förrän om fyrtiofem minuter då en spårvagn med fungerande ramp kommer.”

I folkhälsodebatten deltog tre debattörer. Jan Alexandersson tog upp den blågröna ledningens bristande arbete för att rikta folkhälsoarbetet till att motverka de strukturella ojämlikheterna i samhället. I ett replikskifte med Miljöpartiets Nicklas Attefjord visade Nicklas att han tydligt inte visste hur hälso- och sjukvårdsnämnderna ska använda den kunskap som samlades i policydokumentet ”Samling för social hållbarhet”. Annette Ternstedt tog upp det lokala perspektivet och att Regionen och Hälso- och sjukvårdsnämnderna måste samverka med kommunerna i att kraftsamla för att få människor att nå färdig grundskole- och gymnasieutbildning. Carina Örgård tog upp ett annat perspektiv, med hänvisning till forskare om hur svårt den som mår dåligt eller kommer från utsatta förhållanden har att vända negativa livsvanor. Forskaren hade ett exempel på en överviktig kvinna som inte klarade av att ta tag i sin övervikt, utan istället fick panik vid försöken att göra något åt övervikten. Förklaringen var att hon använde maten för att döva en inre ångest och först efter att ha tröstätit orkade ta tag i andra problem. Det fungerar inte med borgerligt skuldbeläggande mot livsstilssjukdomarna.

Inom regional utveckling var Jan Alexandersson och Marie Lindén uppe i debatten. Jan tog bland annat upp vikten av att fokusera på samverkan och social ekonomi för att få människor i utbildning och arbete. Han pekade även på behovet av att renovera befintliga tågbanor och inte stirra sig blind på höghastighetsbanor. Marie pekade på behovet av regional utveckling för hela regionen, inte bara vid storstäderna. Det kräver att åtgärderna styrs av en logik byggd på behov och inte på marknadstänkande.

I kollektivtrafikdebatten gick Egon Frid hårt ut mot de borgerliga och Miljöpartiet om att de kopierar våra förslag med att hålla tillbaka taxehöjningarna och sänka priset på regionen runt-kortet. ”En dålig cover är alltid sämre än originalet”, var hans kommentar till att de sänker bara 70 kronor istället för de 365 kronor i månaden som vi sänker. Marie fyllde på med att ”det räcker knappt till en pizza” jämfört med ”i alla fall ett par luncher”.

Sedan bröts debatten för kväll, Sverige hade räddat till oavgjort mot Irland. De politiska sekreterarna satt på de bakre bänkarna och tänkte att vi vann debatten.

Slut på nedskärningar i vården

Debattartikel publicerad bland annat i Skaraborgs Läns Allehanda 2016-06-16.

Slut på nedskärningar i vården

Västragötalänningarna väntar på vård i allt längre köer. De köar för att få vård på en avdelning med ständiga överbeläggningar. De ständigt överbelagda avdelningarna bemannas dygnet runt av vårdens kvinnor som, ständigt underbemannade, springer allt fortare för att hinna med alla. Till slut orkar de inte längre och säger upp sig eller blir sjuka. Och sjukhuset får stänga en vårdavdelning till och köerna blir ännu lite längre…

Vården måste slippa de ständiga nedskärningarna och få arbetsro. Det är en grundbult i det budgetförslag för 2017 som vi föreslår för Västra Götalandsregionen. Vi kan korta köerna till vården och personalen måste få en rimlig arbetsmiljö och rättvisa löner.

Genom att Vänsterpartiet förhandlat med regeringen har vi fått tio nya välfärdsmiljarder till kommuner och landsting, i Västra Götaland ger det 376 miljoner kronor. Vi vill höja skatten med 10 öre och det ger ytterligare 360 miljoner kronor till vården. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är solidariskt att omfördela när vi ser brister i vården. Vi behöver flera anställda inom till exempel primärvården, psykiatrin och på sjukhusens vårdavdelningar.

Vi behöver rekrytera och behålla sjuksköterskor och undersköterskor. Då behövs högre lön och bättre arbetsmiljö. Vi satsar 300 miljoner kronor under tre år på jämställda löner, och på att höja ingångslönerna till 26 000 kronor för sjuksköterskor och andra kvinnodominerade akademikeryrken i vården. Men arbetsmiljön är minst lika viktig. Vi har alldeles för hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Vi prioriterar en satsning på kortare arbetstid och mer tid för återhämtning för dem som jobbar på natten, och till försök med sextimmarsdag för de som jobbar i regionens kök.

Vänsterpartiets budgetförslag gör skillnad och leder till ett mer jämlikt, jämställt och hållbart Västra Götaland.

 

Egon Frid (v), Vara, ledamot i regionfullmäktige

Inger Lilja (V), Falköping, ledamot i regionfullmäktige

Eva Olofsson (V), Göteborg, regionråd

Storsatsning på kortare arbetstid – Vänsterpartiets budgetförslag för 2017

imagePressmeddelande skickat måndag 23 maj. 

Storsatsning på kortare arbetstid

Vänsterpartiets presenterar sitt budgetförslag för 2017 och plan för 2018 och 2019. Förslagets tyngdpunkt är satsningar på hälso- och sjukvård, personalpolitik och kollektivtrafik.

Vi föreslår en skattehöjning med 10 öre, till en skattesats på 11,58 kronor. Västra Götalands budgetdebatt genomförs vid regionfullmäktige 13-14 juni 2016.

750 miljoner mer till höjda ingångslöner, jämställda löner och kortare arbetstid.

300 miljoner kronor satsas på jämställda löner, fördelat under resterande del av mandatperioden. 450 miljoner satsas på kortare arbetstid i de kvinnodominerade vårdyrkena.

– När vårdavdelningar stängs och när sjuksköterskor och annan personal slutar eller väljer andra arbetsgivare, då måste vi se till att lön och arbetsvillkor blir bättre. Annars drabbas patienterna hårt, säger Eva Olofsson, regionsråd för Vänsterpartiet.

– Det sliter på kropp och psyke att jobba vardag som helg, dag, kväll och natt. Därför satsar vi på kortare arbetstid vid nattjänst och vill pröva sextimmarsdag i regionens kök. Dessutom måste vi uppvärdera och höja lönen i de kvinnodominerade vårdjobben, fortsätter Eva Olofsson

Nej till fortsatta nedskärningar i sjukvården.

– Det måste bli slut på de ständiga nedskärningarna i sjukvården. Vänsterpartiets framförhandlade statliga 10 välfärdsmiljarder ger Västra Götaland 376 välbehövliga miljoner till hälso- och sjukvården. Vi använder dessa pengar för att ge en långsiktigt stabil ekonomi förPaytm App sjukvården och slippa nedskärningar, säger Eva Olofsson, regionråd (v).

– Vi satsar särskilt på att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin, öppen psykiatri och de äldre som behöver mycket vård och omsorg.

 

Regionenruntkortet blir billigare

– Det blågröna förslaget är att sänka priset på Regionenruntkortet med 70 kronor, och höja andra biljetter priser med 5%. Det kommer inte att få fler att resa kollektivt, säger Jan Alexandersson, regionrådsersättare (v).

– Vi finansierar en rejäl sänkning av Regionenruntkortet, från 1765 kronor i månaden till 1400 kronor, och föreslår 2,5% höjning av andra biljettpriser. Vi återinför ungdomsrabatten för dem som är 20 till 25 år. Alla ska ha råd att åka kollektivt och det är en viktig pusselbit i klimatomställningen.

Här kan du ladda ner budgeten.  

 

För mer information kontakta:

Eva Olofsson, regionråd, 070- 317 10 27

Jan Alexandersson, regionrådsersättare, 070-661 41 74

Niklas Theodorsson, politisk sekreterare, 070-255 62 17

Lena Karlsson, politisk sekreterare, 070-082 52 18

Kommande evenemang
  1. Regionlördag!

    maj 26 @ 10:00 - 17:00
  2. Regionlördag – fri tandvård till alla

    juni 9 @ 10:00 - 17:00