Debattartikel

Artiklar. Feminism, unga i arbete och sjuksköterskornas löner

Vänsterpartiet Västra Götaland har haft flera publicerade artiklar nu i valrörelsens slutskede.

27 augusti hade vi en publicerad artikel med våra rödgröna vänner våra satsningar på att få barn och unga i arbete.

28 augusti hade Marjan Garmroudi en artikel i Borås tidning om mer feminism i sjukvården.

Vi har också haft ett replikskifte med Folkpartiet om synen på att höja sjuksköterskornas löner.

Vi skrev en artikel som publicerades i GP 31 augusti: ”Vi väljer solidaritet framför vassa armbågar

Folkpartiet skrev en replik 1 september.

3 september 2014, kom vi med vår slutreplik ”Så ger vi vårdpersonalen jämställda löner

Rödgrönt styre krävs för att hålla tempot

Debattartikel publicerad i Borås tidning 2014-08-24.

Rödgrönt styre krävs för att hålla tempot

Det är uppenbart att Sverige halkat efter internationellt i den avgörande frågan om Jordens miljö och klimat.

Från Vänsterpartiet har vi återkommande kritiserat den moderatledda alliansen för passivitet. Mer borde ha blivit gjort.

Det är inte med svepande valretorik vi är kritiska, utan det finns svart på vitt. En analys av till exempel miljöbeskattningen, som är ett viktigt styrmedel, visar att andelen av dessa intäkter är så begränsad att Sverige nu intar 20:e plats bland EU-länderna.

Det vill säga andra länder är betydligt mer aktiva att styra omställningen med skatter som verksamt instrument. Av riksdagens 16 fastslagna miljömål uppnår vi ett, eller möjligen två. Vår slutsats är att i en tidigare svensk paradgren har vi blivit en medelmåtta.

Sverige är ett rikt land med goda förutsättningar att återta ledartröjan i miljö- och klimatarbetet. Det återspeglas inte minst genom vår rika tillgång på naturresurser som vatten, skog, åkermark och våra goda väderleksförhållanden för energiproduktion. Den lokala aktiviteten bland människor, kommuner, regioner och företag är mycket hög för att minska vår miljö- och klimatpåverkan. Här finns både erfarenheter, kunskaper och vilja att göra betydligt mer. Sverige förtjänar en regering som tar frågorna på allvar.

I Västra Götalandsregionen känner vi en stolthet över att vi tar ett stort ansvar för miljöfrågorna Vi har enighet runt målen, men det behövs ett starkt vänsterparti och en rödgrön ledning för att hålla tempot och ta initiativen. Vi har en klimatstrategi som har målet fossiloberoende 2030.

Vi har ett miljöprogram som styr mot omställning av hela regionens verksamhetsområde till hållbarhet. Viktigt är också samarbetet med kommunerna och andra organisationer för att få kraft i omställningsarbetet. För att vi ska nå framgång krävs en regering som ger långsiktiga styrmedel och stöd för att förlösa den potential som finns.

Det krävs en ny rödgrön regering för att få fart på arbetet. Det har den borgerliga alliansens politik sedan 2006 visat. Med en ny rödgrön regering kan Sverige åter ta på sig ledartröjan i vår tids viktigaste fråga.

Sören Kviberg (V)
ordförande miljönämnden, Västra Götalandsregionen

Eva Olofsson (V)
riksdagsledamot, kandidat till regionfullmäktige

Jan Alexandersson (V)
kandidat till regionfullmäktige

 

Monica Selin ser inte behoven i vården

Debattartikel publicerad i Dalslänningen fredag 15 augusti 2014, som replik på artikel av Monica Selin (kd).

Selin ser inte behoven i vården

Monica Selin,  KD, säger i Dalslänningen att det aldrig funnits så mycket resurser i vården som nu. Vi ser att behoven av hälso- och sjukvård ökat snabbare än intäkterna till Västra Götalandsregionen. Det har att göra med att vi blir fler medborgare, att vi får en allt äldre befolkning och att den tekniska och medicinska utvecklingen gör en alltmer avancerad vård möjlig. Vi har sagt att vi har möjlighet att höja skatten för 2015 när vi tar det slutliga budgetbesluteti november. Vi kan slippa en skattehöjning om vi vänsterpartister i en rödgrön regering lyckas med vår ambition att driva frågan om högre statsbidrag till regioner och landsting. Kristdemokraterna har som enda borgerligt parti föreslagit en skattehöjning i regionen i sitt budgetförslag för 2015, även om de idag säger att resurserna aldrig varit större Det är naturligt att de inte kan hoppas på en rödgrön regering med större intresse för välfärdssektorn, när de idag sitter med i den moderatledda blå regering som urholkat vårt statsstöd.

Monica Selin är angelägen om att riskkapitalbolag ska finna regionen intressant som en marknad att tjäna pengar på. Företag som vill tjäna pengar genom låg personaltäthet, kreativa skatteupplägg eller genom att sälja sitt välfärdsföretag. Vi vill istället behålla pengarna i vården, för att utveckla den på sikt. Det kan göras i regionens verksamheter eller i kooperativ form, och med en utvecklad arbetsplatsdemokrati.

Sören Kviberg

Annette Ternstedt

Jan Alexandersson

Eva Olofsson

Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen

Kommande evenemang

Det finns inga kommande evenemang just nu.