Kategori: S-V-MP i regionen

Nya personalsatsningar i Västra Götalandsregionen 0

Nya personalsatsningar i Västra Götalandsregionen

Nya personalsatsningar i Västra Götalandsregionen (Pressmeddelande)  Vid personalutskottet i Västra Götalandsregionen har den politiska ledningen idag beslutat om tre satsningar för att förbättra kompetensförsörjning och rekrytering inom sjukvården. Oppositionen valde att avstå från beslutet....

Vänsterpartiet enda parti som vill stoppa nytt vårdval 0

Vänsterpartiet enda parti som vill stoppa nytt vårdval

Vänsterpartiet enda parti som är emot införande av vårdval rehabilitering Vänsterpartiet är som enda parti emot att införa ett vårdval för rehabilitering i Västra Götalandsregionen. De motiverar sitt ställningstagande med att förslaget till vårdval...

Offentlighet ska gälla även privata utförare 0

Offentlighet ska gälla även privata utförare

Vid Regionstyrelsens sammanträde 2013-10-08 lade den rödgröna ledningen ett yrkande att i ett remissvar tydligt kräva offentlighet för privata utförare, samt att ekonomiska resultat och personalstatistik ska redovisas på enhetsnivå, inte på koncernnivå. –...

Vänsterpartister i budgetdebatten 0

Vänsterpartister i budgetdebatten

Vid debatten om budget 2014 för Västra Götalandsregionen deltog vänsterpartister i många debatter. Här kan du se den första debattdagen 10 juni. (Inledande debatt, Personal, Rättighet, Folkhälsa och hälso- och sjukvård) Här finns debatten...

Inlägg i folkhälsodebatten av Jan Alexandersson 0

Inlägg i folkhälsodebatten av Jan Alexandersson

Jan Alexandersson, Folkhälsokommitténs ordförande. (Här kan du se debatten, 4.04 in i sändningen.) Herr ordförande, ledamöter och åhörare När man ser på hur barna växer upp och står i kan man undra om barna...