Val 2014

1 2 3 8

Vänsterpartiet säger nej till försämringar i rehabverksamheten

Pressmeddelande skickat 17 juni 2015

Vid Hälso- och sjukvårdsstyrelsens möte 17 juni beslutade den blågröna politiska ledningen att genomföra sänkta ersättningar till vårdgivarna i vårdvalet för rehabilitering.

– ”Vi har sett hur arbetsmiljön försämrats på vårdcentralerna sedan systemet startade”, säger Eva Olofsson, och fortsätter: ”Personalen säger till oss att systemet handlar om pengar och inte om kvalitet. Att i det läget sänka ersättningen kommer att försämra arbetsmiljön och patientsäkerheten ytterligare”.

Vänsterpartiet röstade i december 2013 emot införandet av vårdvalet för rehabilitering. De vill istället ta fram en plan för att få en jämlik rehabilitering i hela Västra Götaland.

– ”Vårdvalet har lett till ökade kostnader precis som vårdval brukar göra”, fortsätter Eva Olofsson (v). ”Nu får de kalla fötter och kommer med nedskärningar istället för att försöka skapa ett system som bygger på kvalitet för patienterna”.

Budget och budgetdebatt i media

I anslutning till budgetdebatten har Vänsterpartiet kommit ut bra i media.

Jesper Odelberg var med i P4 morgon i Göteborg och talade om bristen på tillgänglighet i fullmäktigesalen. Jesper är med cirka 3.13 in i sändningen.

I en nyhetsartikel i GP kom Eva Olofsson till tals om några av våra viktiga satsningar på personalområdet.

”Vänsterpartiets Eva Olofsson hyllade försöket med sextimmarsdag på Mölndals sjukhus och undrade om den grönblå majoriteten planerar att testa fler modeller för kortare arbetstid. Ett annat förslag från V är lägstalön på 26 000 kronor för regionens sjuksköterskor.”

Nyhetsartikel i TT-Ela om de befarade underskotten för NU-sjukvården i synnerhet och sjukvården i allmänhet, där Eva Olofsson kommenterar:

”Vi är också oroade över utvecklingen inom akutsjukvården, men också för underskotten inom rehab och sexualmedicin, förklarade hon bland annat.”

En debattartikel i Provinstidningen Dalsland skriver Eva Olofsson och Annette Ternstedt om våra satsningar på hälso- och sjukvården.

Vi har också en debattartikel i Borås tidning.

Vi vill ha billigare kollektivtrafik”, debattartikel av Peter Spjuth och Fahimeh Nordborg i TT-Ela.

 

Med Jonas Sjöstedt på Mölndals sjukhus

Eva Olofsson och Carina Örgård besökte under måndagen Ortopeden på Mölndals sjukhus tillsammans med partiledaren Jonas Sjöstedt och vårt kommunalråd i Göteborg, Daniel Bernmar. Avdelningen Operation 1 på Ortopeden på Mölndals sjukhus har sedan i oktober 2014 prövat sex timmars arbetsdag för undersköterskor, narkossköterskor och sjuksköterskor.

Genom att göra detta kan operationsavdelningen göra fler operationer genom att två arbetslag delar på operationslokalerna under dagen.

– Personalen är väldigt positiva, säger Eva Olofsson. De säger att de orkar mer när de får mer tid för återhämtning. Det har blivit attraktivare att jobba på avdelningen, avslutar Eva Olofsson.

Mölndals sjukhus bild med personal

Jonas Sjöstedt, Daniel Bernmar och Carina Örgård samtalar med personalen

Mölndals sjukhus vårdklädda i motljus

Daniel, Carina, Jonas och Eva är redo för studiebesök.

Mölndals sjukhus tre i motljus

Carina, Jonas och Eva.

Mölndals sjukhus bild vårdpersonal

Intressanta samtal pågår.

Mölndals sjukhus fyra i entren

Daniel, Jonas, Eva och Carina i sina vanliga kläder.

Vänsterpartiet VGR presenterar budget för 2016

Ett mer jämlikt och jämställt Västra Götaland

Tisdag 12 maj presenterade Vänsterpartiet sitt budgetförslag för Västra Götalandsregionen 2016-2018. Förslaget kommer att behandlas vid regionfullmäktige 8-9 juni 2015.

Vänsterpartiet föreslår en skattehöjning med 10 öre, till en skattesats på 11,58 kronor. Budgeten innehåller flera ambitiösa satsningar på både hälso- och sjukvård, personalpolitik och kollektivtrafik.

300 miljoner mer till sjukvården, varav 100 miljoner till fler vårdplatser

  • Hälso- och sjukvården räcker inte till för invånarnas behov. Vi föreslår 100 nya vårdplatser vid våra sjukhus och totalt lägger vi 300 miljoner kronor mer än de blågröna till hälso- och sjukvården Vi vill särskilt satsa på vården för de sköra äldre genom hemsjukvård, och vi gör en långsiktig satsning på psykiatrin, säger Eva Olofsson.

100 miljoner extra till jämställda löner

  • Vi behöver rekrytera och behålla fler sjuksköterskor i Västra Götalandsregionen. Därför satsar vi 100 miljoner på jämställda löner, varav 50 miljoner för att höja ingångslönerna till 26 000 kronor för sjuksköterskor och andra kvinnodominerade akademikeryrken i vården, säger Eva Olofsson.

Regionen runt-kortet blir billigare

  • Kollektivtrafiken är en viktig fråga i ett hållbart samhälle. Vi ska enkelt och billigt ta oss till skolan eller jobbet. Därför satsar vi i Vänsterpartiet på att kraftigt sänka priset för Regionen runt-kortet 2016 från dagens 1685 kronor till 1400 kronor i månaden säger Jan Alexandersson.

 

För mer information kontakta:

Eva Olofsson, regionråd, 070- 317 10 27

Jan Alexandersson, regionrådsersättare 070-661 41 74

Niklas Theodorsson, politisk sekreterare, 070-255 62 17

Lena Karlsson, politisk sekreterare, 070-082 52 18

 

Här kan du ladda ner budgeten. 

 

En jämlik hälso- och sjukvård kräver prioriteringar

Debattartikel om vårt budgetförslag publicerad i Göteborgsposten tisdag 12 maj 2015

Vänsterpartiet i Västra Götaland vill i årets budgetförslag lyfta fram en politik för minskade hälsoklyftor och en hälso- och sjukvård efter behov, skriver Eva Olofsson (V) och Jan Alexandersson (V).

När vi var med och styrde Västra Götaland förra mandatperioden märktes det att vår politik gör skillnad. Vi fortsätter att göra skillnad med de förslag vi presenterar i årets budget.

Hälso- och sjukvården i Västra Götaland håller hög kvalitet men har samtidigt allvarliga problem. Flera sjukhus går med underskott och väntetiderna till första besök och behandling växer. Ständiga överbeläggningar drabbar både patientsäkerheten och personalens arbetsmiljö. Vi satsar 300 miljoner mer än de blågröna på sjukvården och den största satsningen, 100 miljoner, gör vi på fler vårdplatser. Sköra äldre ska inte behöva vänta på akuten i timtal. I stället behövs en sammanhållen vård med satsning på mobila team och hemsjukvårdsläkare. Vi gör även en långsiktig satsning på psykiatrin.

Avgiftsfritt

Hälso- och sjukvård skall vara jämlik. Därför prioriterar vi avgiftsfri mammografi och gynekologisk cellprovscreening, så de inte väljs bort av dem med sämst ekonomi. Av samma skäl föreslås avgiftsfri influensavaccinering för riskgrupper och äldre.

Jämställda löner

Vi behöver rekrytera och behålla fler sjuksköterskor. Då behövs högre lön och bättre arbetsmiljö. Vi satsar årligen 100 miljoner kronor på mer jämställda löner. Vi vill höja ingångslönerna för sjuksköterskor och andra kvinnodominerade akademikeryrken i vården till 26 000 kr/mån. För Vänsterpartiet är det mer angeläget att yrkena uppvärderas, än att några får en karriärstege att klättra på.

Kollektivtrafiken är en viktig framtidsfråga för regionen, för att vi på ett enkelt och billigt sätt ska ta oss till skolan eller jobbet, eller för att hitta ett jobb, och samtidigt ta ansvar för miljön. Därför satsar vi i Vänsterpartiet på att kraftigt sänka priset för regionen-runt-kortet. Vi sänker priset från dagens 1 685 kronor till 1 400 kronor, och vi kommer att hålla fast vid den nivån under mandatperioden. Detta är ett av stegen mot en hållbar tillväxt och utveckling som vi i Vänsterpartiet vill se i Västra Götaland.

Eva Olofsson (V)

regionråd

Jan Alexandersson (V)

regionrådsersättare

 

1 2 3 8
Kommande evenemang
  1. Regionlördag!

    maj 26 @ 10:00 - 17:00
  2. Regionlördag – fri tandvård till alla

    juni 9 @ 10:00 - 17:00