Kategori: Val 2014

0

Slå inte sönder mödravården!

Västra Götalandsregionen har en mödravård av högsta kvalitet. Överlämningen till sjukhusen fungerar och skapar trygghet inför förlossningen. 98% av föräldrarna är nöjda med senaste besöket hos en barnmorska i den offentligt drivna Närhälsan. Denna mödravård vill alliansen och...

0

Spara inte på tryggheten

Debattartikel publicerad i Borås tidning tisdag 21 juni.  Spara inte på tryggheten Det föds lika många barn på sommaren som under resten av året. Inom förlossning finns ingen planerad vård, som går att skjuta...

0

Nominera till Birgitta Stenberg-priset

”Birgitta Stenberg-priset” Vänsterpartiet Västra Götalands kulturpris 2016 Vänsterpartiet Västra Götaland har sedan 2002 delat ut sitt instiftade kulturpris vid nio tillfällen. Nu inbjuds partimedlemmar, partiorganisationer i Västra Götaland till att nominera kandidater till 2016...

0

Storsatsning på kortare arbetstid – Vänsterpartiets budgetförslag för 2017

Pressmeddelande skickat måndag 23 maj.  Storsatsning på kortare arbetstid Vänsterpartiets presenterar sitt budgetförslag för 2017 och plan för 2018 och 2019. Förslagets tyngdpunkt är satsningar på hälso- och sjukvård, personalpolitik och kollektivtrafik. Vi föreslår...