• Hem
  • Dags att avskaf...
Val 2014

Dags att avskaffa det fria vårdvalet

Dags att avskaffa det fria vårdvalet

Vi vill att Västra Götalandsregionen avskaffar vårdvalet i primärvården. Riksrevisionen har i sin granskning visat att vårdval gynnar de friskare och missgynnar de sjukare. Tvärtemot hur det borde vara, skriver Eva Olofsson och Jan Alexandersson (V).

Riksrevisionen har gjort en granskning av vårdvalet för primärvård i Sverige. Västra Götalandsregionen är ett av de landsting som granskas. Riksrevisionen är extremt tydliga i sina formuleringar.

Vårdkostnaderna tycks öka, skillnaderna mellan landstingen minskar inte och vårdkrävande patienter missgynnas. De önskade effekterna för innovation och utveckling i vården har i stort sett uteblivit.

Inte samma utveckling

Primärvårdens och vårdcentralernas tillgänglighet har ökat mest i områden där människor är friskare och tjänar mer. Där har det blivit fler vårdcentraler, fler fast anställda läkare och fler läkarbesök. Områden där människor är sjukare och fattigare har inte samma utveckling. Äldre och kroniskt sjuka får vänta längre i kön, för att patienter med mer bagatellartade åkommor ska få komma först till läkaren.

Ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet Jonas Andersson (FP), kommenterar granskningen i Västnytt 11 november. Han säger att han inte ser någon konflikt i resultatet. Han ser inte konflikten mellan sjukare och friskare personers rätt till vård. Han ser inte problemet med ett valfrihetssystem som gör patienter till en vara. Han ser inget problem med att efterfrågan, inte behoven, är prioriteringsprincipen.

Vårdvalsystemet fungerar inte

Systemet med fri etableringsrätt är feltänkt. Vi vill i stället ge förutsättningar för en jämlik vård av god kvalitet där vårdens anställda tar kloka beslut i samråd med patienterna. Vårdvalssystemet fungerar inte, inte i Västra Götalandsregionen och inte i resten av Sverige.

Vi i Vänsterpartiet utgår från att övriga partier tar Riksrevisionens rapport på allvar. Nu är det upp till de borgerliga och SD om riksdagen avskaffar tvånget att ha ett valfrihetssystem. Vi vill att den blågröna majoriteten avskaffar vårdvalet i Västra Götaland. Det skulle återskapa ett bredare förtroende för primärvården och ge möjlighet att styra vården efter behov, i stället för vinstintresse. Det skulle ge en mer jämlik vård för hela befolkningen i Västra Götaland.

Eva Olofsson (V)

oppositionsråd, Västra Götalandsregionen

Jan Alexandersson (V)

ersättare i regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen

Artikeln har lett till en replik av Jonas Andersson (fp) och en slutreplik av Eva Olofsson och Jan Alexandersson (v) med rubriken ”Vi värnar patienternas valfrihet och makt”.

Dela den här sidan:

Kopiera länk