• Hem
  • Ett efterlängta...
Hälso- och sjukvård

Ett efterlängtat IT-system för vården

En vanlig upplevelse bland patienter inom sjukvården är att de blir förvånade över att läkaren på vårdcentralen eller sjukhuset inte kan se deras journal som är från någon annan läkare på ett annat sjukhus eller vårdcentral. I säkert fem år har tron bland människor funnits att detta fungerar. Men det gör det inte. Istället är det kanske minst fem år bort innan vi har ett fungerande sammanhållet IT-system där hela vården vet, där sjuksköterskor kan slippa stå och mata in samma siffra i flera olika datasystem, och där vårdpersonalen får stöd av IT-systemet i att fatta rätt beslut.

Eva, Jan och Mikael Forslund
Eva Olofsson och Jan Alexandersson pratar med Mikael Forslund, chef för Habilitering och hälsa

Under torsdagen ordnade Regionstyrelsen en heldag om framtidens vårdinformationssystem. Från Vänsterpartiet deltog Eva Olofsson, Jan Alexandersson, Annette Ternstedt och Niklas Theodorsson. Talarna pratade om möjligheterna och svårigheterna att nå till ett sådant IT-stöd.

En av föreläsarna kom från Finland där hundratalet läkare, sjuksköterskor och andra har arbetat i mer än tre år med att definiera kraven på ett sammanhållet system där sjukhus, primärvård och kommuner alla ska finnas med. Nästa sommar hoppas de skriva på kontrakt och 2018 hoppas de ha ett färdigt system.

Västra Götalandsregionen har startat ett samarbete med Skåne och Stockholms landsting för att gemensamt arbeta fram ett system. Hur många år kommer det att ta innan det var färdigt? (Mer än optimisternas tre år.) Hur mycket kommer det att kosta? (Mer än idag.) Det var många frågor som for i luften under en intressant heldag.

Dela den här sidan:

Kopiera länk