• Hem
  • Ett Västra Göta...
Val2018

Ett Västra Götaland för alla – inte bara för de rikaste

Vänsterpartiet går till val på att skapa ett mer jämlikt samhälle. Vi vill göra något åt att inkomstklyftorna i Sverige ökar och nu är på 40-talets nivåer samtidigt som stora delar av välfärden inte fungerar. När det finns 140 miljardärer i Sverige går det inte att säga att vi inte har råd med bättre sjukvård eller billigare tandvård.

I Västra Götaland ser vi väldigt stora hälsoklyftor mellan olika grupper av befolkningen. Vi vill göra något åt detta. Det är de svaga och utsatta som drabbas när hälso- och sjukvården inte kan ge vård till alla som behöver. Vi vill ha ett Västra Götaland för alla – inte bara för de rikaste. Därför går vi vill val på satsningar som bygger ut välfärden, både hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken.

Hälso- och sjukvården fungerar inte så bra som den borde. Styret med alliansen och Miljöpartiet i Västra Götalandsregionen är ett misslyckande. Vårdköerna har ökat, personalbristen har ökat, användandet av bemanningsföretag har ökat, sjukhusens underskott har ökat och överbeläggningarna på sjukhusen blivit ett allt större problem. Samtidigt går ekonomin i Västra Götalandsregionen bra. Den politiska ledningens misslyckande sker trots att regeringen skickat miljarder av statsbidrag till regionen efter Vänsterpartiets lyckade budgetförhandlingar.

Upphandlingar och vårdval måste ersättas av en politik som tar problemen på allvar. Det går inte att säga att vi inte har råd. Vården behöver mer resurser!

Vi går till val på en politik för att ge vårdpersonalen möjlighet att arbeta på rätt sätt och med full bemanning. Att satsa på personalen är det rätta – för patienternas skull.

  • Satsa på vårdcentralerna.
  • Satsa mer mot psykisk ohälsa.
  • Ta arbetsmiljöproblemen på sjukhusen på allvar och sänk arbetstiden för alla som arbetar helt eller delvis natt.
  • Inför kortare arbetstid för vårdjobben med tuffast villkor.
  • Gör en rejäl satsning på att höja lönerna i kvinnodominerade yrken i vården.

Vi är också det enda partiet som vill sänka biljettpriserna i kollektivtrafiken istället för att höja dem. När det nya zonsystemet i kollektivtrafiken införs ska det inte leda till att några biljettpriser höjs. Priset på resor Regionen runt 30 dagar ska sänkas till 1400 kronor från dagens 1725 kronor. Det är ett sätt att hålla ihop hela Västra Götaland.

Vår politik på nationell nivå är en spegel av vad vi driver i Västra Götalandsregionen. Vi har bland annat ett konkret förslag på att införa ett högkostnadsskydd i tandvården på maximalt 2000 kronor om året. Vi vill också höja skatterna för de som tjänar mest.

En röst på Vänsterpartiet 9 september är en röst på ett Västra Götaland för alla.

 

Eva Olofsson är oppositionsråd och förstanamn på vår lista i Göteborg. Hon är utsedd till talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor.

Jan Alexandersson är ersättare i Regionstyrelsen och förstanamn på vår lista i Västra valkretsen. Han är utsedd till talesperson i regionutvecklingsfrågor.

Dela den här sidan:

Kopiera länk