• Hem
  • Hur många vårdc...
Hälso- och sjukvård

Hur många vårdcentraler tänker den blågröna ledningen stänga?

Pressmeddelande om Västra Götalandsregionens delårsrapport, skickat måndag 9 november 2015. 

Hur många vårdcentraler tänker den blågröna ledningen stänga?

Västra Götalandsregionens delårsrapport för augusti visar på stora problem med både väntetider, överbeläggningar och ekonomiska underskott. Den blågröna ledningen låter i samband med det meddela att det är ekonomi i balans som är det allt överskuggande målet. Det ska snabbt vara ekonomi i balans, oberoende av vad effekterna blir på vägen dit. I förslag till beslut som lades till regionfullmäktige vid dagens regionstyrelse sägs att vårdcentraler med långsiktigt negativt resultat ska avvecklas. Det är drygt 30 vårdcentraler som har en prognos på ekonomiskt underskott 2016.  Det vi ser är en konsekvens av marknadsanpassad vård, där behov får stå tillbaka för efterfrågan.

Vi vänsterpartiet vill istället att vi tar ett långsiktigt ägardirektiv om hur vi vill organisera den primärvård vi driver själva. Struktur och eftertanke istället för panikåtgårder.

”Situationen på sjukhusen just nu är att både vårdköer, överbeläggningar och sjukskrivningar ökar”, kommenterar Eva Olofsson, regionråd för Vänsterpartiet. ”De blågrönas krav på att snabbt få sjukhusens ekonomi i balans kommer att öka köerna och försämra arbetsmiljön. Den enkla sanningen är att de blågröna har satsat för lite pengar på hälso- och sjukvården”, avslutar Eva Olofsson (v).

”När de blågröna nu låter ekonomi gå före behov, kommer vi att få se flera av Närhälsans vårdcentraler plocka ner skylten med kort varsel”, säger Jan Alexandersson, regionrådsersättare.

 

Här kan du läsa Vänsterpartiets yrkande i Regionstyrelsen. 

För mer information kontakta:

Eva Olofsson, regionråd, tel 070-3171027

Jan Alexandersson, ledamot i Regionutvecklingsnämnden, tel 070-6614174

Lena Karlsson, politisk sekr, tel  070-0825218

Niklas Theodorsson, politisk sekr tel 070-2556217

Dela den här sidan:

Kopiera länk