Inlägg i folkhälsodebatten av Jan Alexandersson

Jan Alexanderssons inlägg i folkhälsodebatten.

Västra Götaland har en lång tradition av ett strukturellt folkhälsotänk och i andan av Sir Michael Marmots – Closing the cap in a generation eller sluta klyftor inom en generation så presenterades under förra mandatperioden åtgärder för en mer jämlik hälsa som också antogs här i fullmäktige september 2013. Vårt arbete byggde på ett underifrånperspektiv som stavas förtroende och samverkan både inom territoriet Västra Götaland men också nationellt och internationellt där vårt arbete väckte mycket stor uppmärksamhet men vi fick också tillbaks mycket i form av inspiration och kunskap, inte minst från sir Michael. Var nuvarande blågröna styre befinner sig i arbetet idag ställer jag mig frågande till och det vet jag att många utanför det här i rummet också gör både regionalt och nationellt, och jag ska återkomma till det.

Jag behöver knappast säga att för mig som Vänsterpartist och tidigare ansvarig för folkhälsofrågorna så bygger vi vårt budgetförslag på RF:s fastlagda dokument för social hållbarhet och vi sätter ett starkt fokus på att gå från ord till handling och i bred samverkan med kommuner och andra samhällsaktörer påbörja arbetet med att minska ojämlikheten i samhället. Utbildning är kanske den faktor som tydligast visar på skillnader mellan klass och kön där förutsättningar för fler att klara grundskolan med godkända betyg i många fall är livsavgörande – och ja vi kan faktiskt bidra från regionen både med kunskap och metodutveckling, men också med ett strukturerat arbete med koppling mellan familjecentral och ungdomsmottagning. Så om viljan finns så har regionen en betydande roll i den samverkan som behövs för att varje individ ska kunna växa upp och forma en tilltro till framtiden.

Nationellt så kom det efterlängtat besked förra veckan om en nationell kommission för jämlik hälsa något som den tidigare allians regeringen motsatte sig, jag hoppas att det inte är något som den blågröna majoriteten i Västra Götaland tar fasta på utan att man istället väljer den inriktning som skapat ett så framgångsrikt folkhälsoarbete i vår region.

När jag deltog på en nationell konferens häromveckan, som enda politiker från regionen så konstaterar jag att många regioner nu följer i våra spår – Örebro – Dalarna som ex. Östergötland var något senare i starten än vi, där presenterade man sitt arbete hösten 2014. Idag är det Malmö och Östergötland som nationellt träder fram som förebilder men efterfrågan efter vår kunskap och erfarenhet efterfrågas och då funderar jag på var vilken väg väljer ni i majoriteten är det arbetet för att sluta klyftor i en generation eller väljer ni det traditionellt borgerliga individspåret med fokus på levnadsvanor.