• Hem
  • Inlägg i folkhä...
Budget

Inlägg i folkhälsodebatten av Jan Alexandersson

Jan Alexandersson, Folkhälsokommitténs ordförande. (Här kan du se debatten, 4.04 in i sändningen.)

Herr ordförande, ledamöter och åhörare

När man ser på hur barna

växer upp och står i

kan man undra om barna

nånsin får det som vi

om det finns jobb

om det finns mat

om det är drägligt där dom bor

finns det får och kor

och vatten och luft?

dessa tänkvärda rader av Hasse och Tage var aktuella då och de är än mer aktuella idag när vi ser hur sprickorna i de välfärdsbygge vi alla har varit stolta över och bärare av blir allt större och klyftorna växer.

Jag oroas när jag tar del av forskning som säger att den förväntade medellivslängden för kvinnor med låg kontra hög utbildningsnivå ökar och idag skiljer ca 5 år

Jag oroas när jag läser statistiken över ungdomsarbetslöshet på över 30%

Jag oroas när jag läser om att det finns skolor där bara 4 av 10 elever klarar sin gymnasiebehörighet

Jag tycker inte att detta är acceptabelt i ett välfärdssamhälle 2013

Därför är jag glad över att vi i Västra Götaland har tagit dessa viktiga framtidsfrågor på allvar och att ni har gett Folkhälsokommitten i uppdrag att ta fram åtgärder för att skapa förutsättning för en mer jämlik hälsa.

Detta arbete som vi genomfört i bred samverkan med ett mycket stort antal engagerade parter. Denna samverkan har också lett till att kontakter skapats och nya intressanta samarbetsmöjligheter öppnats.

Arbetet som blivit mycket uppmärksammat både nationellt och internationellt handlar väldigt mycket om verksamhetsnära åtgärder som vi i regionen kan tillskapa i samverkan – därför är våra relationer med vår omvärld oerhört viktig – något vi i Folkhälsokommitten lägger mycket energi och kraft på att upprätthålla.

WHO nämner i sitt Göteborgs Manifesto, presenterat på vår förankringskonferens 6 nov med över 400 deltagare, att om vi ska klara utmaningen av allt mer av ökade klyftor i samhället så måste förändringsarbetet byggas regionalt och lokalt -samma resonemang förs av de nationella Folkhälsoinstitutet som vi som region/landsting är ensamma att teckna en bred avsiktsförklaring med – just för att vårt arbete med förankring lokalt – regionalt är ett föredöme i ett nationellt perspektiv.

Herr ordförande – Vi i den politiska ledningen kommer att med vår budget i ryggen att fortsätta den inslagna vägen med att i enlighet med kommitténs uppdrag- utveckla – utvärdera och sprida – skapa förutsättning för att fler av våra medborgare i Västra Götaland skall få del av det Goda Livet!

Bifall till s mp o v förslag till budget.

Dela den här sidan:

Kopiera länk