• Hem
  • Intervju med Mo...
Val 2018

Intervju med Monika Djurner – sjuksköterska och kandidat till Regionfullmäktige

En sommar har just passerat där sjukhusen lidit av stora problem med överbeläggningar, pressad arbetsmiljö för personalen och ökade vårdköer. För fjärde året i rad talas det om ”värre än förra sommaren”. Samtidigt går sjukhusen med ekonomiska underskott och ska säga upp personal för att få ekonomin i balans.

Vi träffade vår kandidat till Regionfullmäktige Monika Djurner för ett kort samtal. Monika står som tvåa på vår regionlista i Göteborg och arbetar själv som sjuksköterska och huvudskyddsombud på Sahlgrenska.

Hej Monika! Kan du berätta lite om hur sommaren varit på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

Sommaren 2018 har varit den värsta sommaren i mannaminne. Både arbetsmiljön och patientsäkerheten har varit kraftigt hotad. Det har varit väldigt många överbeläggningar och patienter har vårdats i korridorer då antal vårdplatser minskar för varje år. Vårdplatsläget beror främst på att sjuksköterskor väljer att inte jobba på våra sjukhus på grund av dålig arbetsmiljö, orimliga arbetsvillkor och en lön som kommer göra dem till fattigpensionärer. Sommaren 2018 har bidragit till att personalen har upplevt stor etiskt stress då man slits mellan att man vet att man kan göra mer för patienten men det finns helt enkelt inte resurser för att göra sitt arbete. Sommaren 2018 har inneburit att patienter fått vårdskador för att det inte finns tillräckligt med personal. Den etiska stressen äter upp vårdpersonalen inifrån och till slut kan man inte längre stå upp för den vård som ger och då väljer man att sluta sitt arbete inom vården.

Läget på Sahlgrenska universitetssjukhus (SU) är nu katastrofalt. Samtidigt som det är massor av stängda vårdplatser för att det fattas sjuksköterskor ska de säga upp 500 personer för att få ekonomin i balans. Det fattar alla att det inte går.

Vad är förklaringarna till att det ser ut så här?

Borgarna och Miljöpartiet har kört SU i botten med 4 år av sin politik!

Det finns för få vårdplatser och patienterna får inte den vården de förtjänar. Personalen flyr SU på grund av dålig arbetsmiljö, låga löner och att det inte längre finns något utrymme för delaktighet eller för personalen att påverka sin arbetssituation. Samtidigt är det stora ekonomiska problem i Västra Götalandsregionen och ekonomin sätts före kvaliteten. Styrmodellen New public management måste bort, för hur kan vi mäta en ekonomisk effekt av omvårdnad? Vi måste ändra kurs nu, annars kommer det inte finnas någon personal som vill arbeta inom sjukvården. Ibland börjar man nästan tänka att Borgarna och Miljöpartiet vill att det ska gå åt skogen så att dom kan privatisera hela sjukvården. Västra Götalandsregion klarar inte 4 år till av blågrön politik.

Tycker du att Vänsterpartiet har en politik med lösningar på de här enorma problemen?

Ja, det är vi som har svaret på hur sjukvården bättre! När arbetsgivaren säger att problemet i vården i är att det råder sjuksköterskebrist, så säger jag att det inte är sant. Det är ingen brist på sjuksköterskor det är brist på arbetsgivare som ger bra arbetsvillkor och en rimlig lön! Om vi vill ha en bra välfärd och en stark offentlig sektor så måste vi få människor att vilja arbeta där. Vi måste satsa på personal. Västra Götalandsregionen måste bli en bra arbetsgivare och Vänsterpartiet har svaret! Vänsterpartiet satsar på personalen och på arbetsmiljön. Mår personalen bra mår även patienterna bra. Inför kortare arbetsdag! Och bort med vinster i välfärden!

Finns det något av förslagen i Vänsterpartiets budget som du tycker är extra viktigt att genomföra?

Då väljer jag två:

  • 6 timmars arbetsdag/kortare arbetstid
  • Specialistutbildning på betald arbetstid

Sen är det självklart viktigt även med högre löner för vårdpersonalen. Med mer personal kan vi öppna vårdplatser så vi kan ge den vård som patienten faktiskt är värd att få! Vi kan slippa vårdköerna!

Lördag 25 augusti 12.00 går det att träffa Monika och höra henne intervjuas i Vänsterpartiets valstuga på Backaplan. 14.00 kan du höra henne intervjuas i valstugan på Järntorget. 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk