Kontakt

Kontakta Vänsterpartiet Västra Götaland

Regionfullmäktigegruppen:

Vår ordinarie och ersättare i regionstyrelsen samt våra politiska sekreterare sitter i residenset i Vänerborg. De ansvarar för det dagliga politiska arbetet i regionen och att stötta vänsterpartiets ledamöter i nämnder och styrelser.

Gruppledare och regionråd: Eva Olofsson, 0703-17 10 27, eva.olofsson(at)vgregion.se

Ersättare i regionstyrelsen: Jan Alexandersson, 0706-61 41 74, jan.alexandersson(at)vgregion.se

Politisk sekreterare (personalfrågor, pressansvarig). Lena Karlsson, 070-0825218, lena.karlsson(at)vgregion.se

Politisk sekreterare (hälso- och sjukvård, ekonomi): Niklas Theodorsson, 0702-55 62 17, niklas.theodorsson(at)vgregion.se

Representantskapet

Representantskapet är Vänsterpartiets beslutande nivå för Västra Götaland. Det finns också fyra distrikt, Göteborg, Bohuslän, Älvsborg och Skaraborg. Representantskapet har drygt 40 ledamöter och en utsedd styrelse.

Ordförande: Elise Norberg Pilhem, 0708-82 95 01 elise.norberg(at)vansterpartiet.se

Ombudsman: Jan Alexandersson, 0706-61 41 74, jan.alexandersson(at)vgregion.se

Facebook

Följ oss på Facebook eller kontakta oss på vår Facebooksida. Adressen är:

https://www.facebook.com/pages/V%C3%A4nsterpartiet-V%C3%A4stra-G%C3%B6taland/699729213440455?fref=ts

Youtube

Följ vårt arbete eller skriv meddelanden till oss på youtube. Du hittar oss på:

http://www.youtube.com/user/vansterpartietVG