• Hem
  • Nominera till B...
Kultur

Nominera till Birgitta Stenberg-priset

”Birgitta Stenberg-priset”

Vänsterpartiet Västra Götalands kulturpris 2016

Vänsterpartiet Västra Götaland har sedan 2002 delat ut sitt instiftade kulturpris vid nio tillfällen. Nu inbjuds partimedlemmar, partiorganisationer i Västra Götaland till att nominera kandidater till 2016 års kulturpris i Birgitta Stenbergs anda.

Följande kriterier bör uppfyllas:

  • Kulturpriset ska särskilt premiera mottagare inom områden där det finns en underrepresentation vad gäller kön, klass, etnicitet eller som riktar sig mot barn och ungdomar.
  • Mottagaren, som kan vara enskild eller grupp/organisation, ska vara bosatt och huvudsakligen verksam i Västra Götaland samt verka i en solidarisk anda.
  • Nomineringar får lämnas av partimedlemmar, partiorganisationer i Västra Götaland.

Prissumman är på 10,000:- , pristagaren/pristagarna kommer också att få ett synbart minne av priset. Utdelning kommer att äga rum någon av dagarna under Bokmässan, Göteborg 22 – 25 september 2016 – information kommer om vilken dag prisutdelning sker.

Nomineringar bör vara styrelsen Vänsterpartiet Västra Götaland tillhanda per e-post senast den 30 juni 2016.

Nomineringar sändes till: [email protected]

Dela den här sidan:

Kopiera länk