• Hem
  • Nya personalsat...
Personal

Nya personalsatsningar i Västra Götalandsregionen

Nya personalsatsningar i Västra Götalandsregionen
(Pressmeddelande) 
Vid personalutskottet i Västra Götalandsregionen har den politiska ledningen idag beslutat om tre satsningar för att förbättra kompetensförsörjning och rekrytering inom sjukvården. Oppositionen valde att avstå från beslutet.
–          Eftersom intresset är så stort för att kompetensutveckla undersköterskor ökar vi insatsen med 50 procent. Det kommer att innebära att ännu fler undersköterskor kan utvecklas i sin yrkesroll och utveckla kvaliteten i vården, säger Sören Kviberg (V), ordförande i Personalutskottet i Västra Götalandsregionen.
Satsningen är en förstärkning av den befintliga satsningen på 5 miljoner kronor och de största summorna går till att stärka kompetensen på bland annat akutavdelningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt i NU-sjukvården. (Detaljer finns i bifogade handlingar.)
På mötet kommer också Skaraborgs sjukhus (Skas) att få finansiering för en ny yrkesintroduktion för undersköterskor.
– Vi är först i Sverige med den här typen av yrkesintroduktion. När någon kommer från omvårdnadsprogrammet på gymnasiet är den inte redo att börja arbeta i sjukvården utan behöver mycket extra stöd till en början. Vi hoppas att försöket på Skas ger erfarenheter som gör att vi kan utöka verksamheten till alla regionens sjukhus. Undersköterskorna har tyvärr en ofta underskattad roll inom sjukvården säger Karin Engdahl (S), ledamot i PU
En annan satsning som fortsätter är den politiska ledningens prioritering av jämställda löner.
– Jämställda löner borde vara en självklarhet men tyvärr är det inte det ännu. Därför satsar vi 50 miljoner för att höja lönen. Främst i kvinnligt dominerade yrken med medellång högskoleutbildning. En av våra största utmaningar är att ha rätt kompetens även i framtiden. Då är det ohållbart att gamla strukturer får leva kvar, säger Ulrika Frick (MP), ledamot PU
 
Fördelning jämställda löner per sjukhusgrupp, bygger på andel prioriterade grupper av totala personalen:
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset           22 miljoner kronor
NU – sjukvården                                      7,05 miljoner kr
Södra Älvsborgs sjukhus                          5,65 miljoner kr
Skaraborgs sjukhus                                   6,15 miljoner kr
Kungälvs sjukhus                                     1, 8 miljoner kr
Alingsås lasarett                                       0,9 miljoner kr
Frölunda specialistsjukhus                       0,3 miljoner kr
Angered Närsjukhus                                0,2 miljoner kr
Närhälsan (utanför vårdval)                     4,3 miljoner kr
Habilitering och Hälsa                              1,65 miljoner kr
 
För mer information kontakta:
Sören Kviberg (V)                                    Ordförande PU                  070-308 33 50
Karin Engdahl (S)                                    Ledamot PU                       070-910 29 07
Ulrika Frick (MP)                                     Ledamot PU                       070-270 40 93

Dela den här sidan:

Kopiera länk