• Hem
  • Privatisera int...
Debattartikel

Privatisera inte mödravården

Debattartikel publicerad i GT tisdag 27 september 2016.

En utförsäljning riskerar att koncentrera mödravården till städers centrum, skriver tre vänsterpartister.

Västra Götalandsregionens borgerliga majoritet, med Miljöpartiet, vill privatisera mödravården. De vill göra ett ideologiskt experiment som riskerar att slå sönder världens bästa mödravård och bryta den vårdkedja som ger världens säkraste förlossningar för mödrar och barn. Flera små utförare riskerar leda till sämre kvalitet, brist på helhetssyn och minskad bredd på verksamheten. Förslaget om Vårdval Mödravård är den senaste idén på ledningens tydligt borgerliga agenda. De privatiserar mödravården utan andra argument än att det är bra med privata utförare. Det är uppenbart att de borgerliga partierna och Miljöpartiet värnar den privata näringens intresse av att lyfta vinster ur välfärden, framför en bra mödravård.

Den mödravård som ges till gravida kvinnor och deras partners i Västra Götaland har erkänt hög kvalitet. 98 procent av de som har kontakt med mödravården är nöjda och den medicinska säkerheten är i världsklass. Genom att offentliga Närhälsan driver de flesta mottagningarna finns en sammanhållen och väl fungerande mödravård i hela regionen. Mödravård kräver bred kompetens, kunskap och helhetssyn.

Forskning och ny kunskap når ut till alla snabbt i Närhälsan i dag. Barnmorskorna ger kollegialt stöd till varandra i hela regionen, och inte minst de mindre mottagningarna drar nytta av detta. De samarbetar med annan vård och med socialtjänsten. Det kan handla om kvinnor med kraftig övervikt, diabetes, psykisk sjukdom, missbruk eller social utsatthet. Cellprovstagning erbjuds alla kvinnor, men kräver ibland uppsökande verksamhet för att förklara och motivera. Den blågröna ledningen misstror Närhälsans personal och Närhälsan riskerar att få höga omställningskostnader i mödravårdens systemskifte. Till det ska läggas att allt fler barnmorskor riskerar att lämna förlossningsvården, för att söka sig till mödravården där man arbetar dagtid och inte har en lika stressig arbetsmiljö.

Vi har i dag en jämlik och patientsäker mödravård i hela regionen. Geografiskt riskerar vi att få fler barnmorskemottagningar i centrum av städerna, på bekostnad av andra orter i regionen. Den borgerliga ledningen riskerar vården för att de vill gynna den privata näringen.

Eva Olofsson (V) regionråd Västra Götalandsregionen
Jan Alexandersson (V) regionrådsersättare
Annika Enghamre (V) ledamot i styrelsen för beställd primärvård

Dela den här sidan:

Kopiera länk