• Hem
  • Regionfullmäkti...
Debattartikel

Regionfullmäktige. Engagerad debatt mot en defensiv blågrön ledning

Regionfullmäktige inleddes med att lokalen fick utrymmas eftersom någon ställt en resväska i buskarna precis utanför lokalen. Risk för bombhot, och hela församlingen fick lugnt promenera iväg till Residenset i två timmar. Mötet återupptogs förs sedan polisen kontrollerat väskan och försäkrat att den inte innehöll någon bomb.Jesper i talarstolen

Regionfullmäktige inleddes med att lokalen fick utrymmas eftersom någon ställt en resväska i buskarna precis utanför lokalen. Risk för bombhot, och hela församlingen fick lugnt promenera iväg till Residenset i två timmar. Mötet återupptogs förs sedan polisen kontrollerat väskan och försäkrat att den inte innehöll någon bomb.

Mötet inleddes till slut efter lunch med en debatt om delårsrapporten för augusti. I delårsrapporten pekar akutsjukhusen på ett underskott på över 500 miljoner kronor för 2015. Vårdköerna, överbeläggningarna och sjukskrivningarna ökar och började försämras direkt när de blågröna tog över styret.

Eva Olofsson inledde med att i ett engagerat inlägg pressa den blågröna ledningen för deras handlingsförlamning i ett läge med stora ekonomiska underskott, vårdköer och överbeläggningar och ökande svårighet att rekrytera sjuksköterskor. Deras enda svar är att kräva en ekonomi i balans. Inte minst när det gäller arbetsmiljö- och rekryteringsfrågan blev det tydligt att den blågröna ledningen helt saknar en politik. Vi har till exempel höjda ingångslöner och en säkrad grundfinansiering men de blågröna har inget att komma med. Våra många studiebesök ute i verksamheterna senaste veckorna har visat tydligt att vi har personalen med oss. Inger Lilja tog upp att vi måste befria Närhälsan från avkastningskravet. De 50 miljonerna behövs för personalen och patienterna för att få en fungerande primärvård. Om avkastningskravet togs bort skulle vi kunnat rädda de fem vårdcentraler som ska stängas. Egon Frid gick upp och försökte få svar om stängningen av Skara vårdcentral men fick bara svar om att de blågröna litar på att det kommer privata vårdcentraler och tar över. Mer om detta nedan.

Jessica Wetterling gick upp och kommenterade att Vänsterpartiets motion om höjd åldersgräns och tydligare hantering av att höja åldersgränsen till 18 års ålder. Det är glädjande att det kommer ett förslag i enlighet med motionen i statsbudgeten. Nadia Moussa presenterade vår motion om avgiftsfri influensavaccinering. Temat var att för den som har ont om pengar är 100 kronor mycket pengar.

Egon Frid hade ställt en fråga om nedläggningen av Skara vårdcentral och Annette Ternstedt om Åmåls vårdcentral. Egon frågade ”Tycker du att det är ett problem när Närhälsan stänger sin sista vårdcentral i en så stor kommun som Skara?” Annette frågade om de skulle vidta några åtgärder för att säkra att patienter inte skulle drabbas, att familjecentral och ungdomsmottagning inte skulle drabbas. Primärvårdsstyrelsens ordförande Ann-Sofie Alm (m) svar var att hylla vårdvalssystemet och att lita på att privata vårdgivare skulle starta vårdcentraler när nu Närhälsan ger upp på att driva vårdcentraler i ytterligare två kommuner. Det är uppenbart att de blågröna haft kontakt med privata vårdgivare redan innan beslutet fattades. Annette Ternstedt kommenterade lakoniskt. ”Sedan marknadstänkandet kom in är det alltså så att var en vårdcentral ska finnas beror på om vårdcentralen är lönsam.”

Lars-Erik ställde en interpellation till Jonas Andersson (L) om jämlik vård. Mycket av det handlade om de ökande vårdköerna inom vårdgarantin. Lars-Erik hänvisade till vad personalen säger. ”Lyssna på varningssignalerna från sjukhusens personal. De behöver ökade resurser i en tilläggsbudget.”

Jan Alexandersson ställde en interpellation om hur den blågröna ledningen ser på fortsättningen med det strukturerade folkhälsoarbetet som beslutades i Regionfullmäktige med Samling för social hållbarhet. Han påpekade att det är en tydligare dragning åt en konservativ syn på folkhälsoarbetet som tydligare drar mot livsstilsfrågor och nästan helt har stannat upp med det Michael Marmot-inspirerade att jobba mot den ohälsa som växer ur strukturell ojämlikhet. De svar han fick var dels att svara med något annat; att regionen skriver avtal med kommunerna. Och dels att inte svara på frågor om hur samverkan med det civila samhället ska lösas. Det är tydligt att de blågröna sänkt ambitionen i folkhälsoarbetet.

Marjan, Jesper och Mikael Wallgren var alla uppe i interpellationsdebatten där SD ville förbjuda en teaterföreställning som de uppfattade kritiserar SD på ett osakligt sätt, genom att bland annat kalla dem fascister.

Vi var många som fick något varmt i hjärtat när Jesper kunde rulla upp i talarstolen och prata om den konstnärliga integriteten. Genom vår och Jespers kamp för ett år sedan fick vi till slut en talarstol med ramp där rullstolsburna kan köra upp och tala i talarstolen. Inte bredvid eller framför. Det är kamp för ett mer tillgängligt samhälle som är på riktigt!

Marjan gick upp och kommenterade i en interpellation om västsvensk filmindustri.

Mötet var slut sent på kvällen. Den blågröna ledningen var ganska hårt pressad, och Vänsterpartiet var nöjda över klokt debatterande i viktiga frågor. Nu ses vi på gator och torg där vi ska kämpa både för nedläggningshotade vårdcentraler och mot de nedskärningar som hotar sjukhusen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk