Representantskapet

Bild: Vänsterpartiets ledamöter diskuterar

 

Representantskapet är Vänsterpartiets beslutande nivå för Västra Götaland. Representanterna kommer från fem distrikt: Vänsterpartiet Fyrbodal, Vänsterpartiet Göteborg, Vänsterpartiet Sjuhärad  Vänsterpartiet Skaraborg och Vänsterpartiet Sjuhärad. Representantskapet har en utsedd styrelse.

Ledamöter i styrelsen

Elise Norberg Pilhem, ordf, Vänsterpartiet Fyrbodal
Elin Segerlin, Vänsterpartiet Fyrbodal
Ulla Carlsson, Vänsterpartiet Fyrbodal
Annika Enghamre, Vänsterpartiet Göteborg
Mats Berglund, Vänsterpartiet Göteborg
Anita Spjuth, Vänsterpartiet Sjuhärad
Dan Ljung Vänsterpartiet Sjuhärad
Iowan Hedendahl, Vänsterpartiet Skaraborg
Elizabeth Fierro Fredriksson, Vänsterpartiet Skaraborg
Birgit Lövkvist, Vänsterpartiet Väst
Pia Jacobsen, Vänsterpartiet Väst

Ersättare i styrelsen

Kerstin Wallsby Vänsterpartiet Fyrbodal
Linnea Hellenäs Pilhem, Vänsterpartiet Göteborg
Eva Johnels, Vänsterpartiet Sjuhärad
Claes-Göran Borg, Vänsterpartiet Skaraborg

Erik Andreasson, Vänsterpartiet Väst

Ombudsman

Jan Alexandersson