• Hem
  • Sex timmars arb...
Val2018

Sex timmars arbetsdag – en feministisk reform.

Under de senaste åren har arbetsvillkoren för många välfärdsarbetare försämrats. Allra hårdast drabbar det undersköterskan i hemtjänsten, på äldreboendet, förskolepersonalen och alla de som arbetar inom omsorgen. Bemanningen är för låg och arbetsbelastningen för hög, och det har gjort många sjuka. Så kan vi inte ha det. Det skriver Daniel Bernmar i ETC Göteborg idag.


Idag arbetar många kvinnor inom välfärden deltid för att mäkta med ett helt arbetsliv. Dessutom går många i pension långt innan de fyllt 65 år för att de inte orkar med de tuffa villkoren inom vård och omsorg. Konsekvenserna blir för många förödande. Lägre löner och kortare arbetsliv leder till låga pensioner och därmed begränsad makt över sitt liv. Det är inte kvinnor i offentlig sektor som ska betala en fungerande välfärd genom att offra sin framtid, det priset ska vi betala gemensamt.

Vänsterpartiet har lösningen för ett hållbart arbetsliv. Sex timmars arbetsdag i välfärden är framtiden. Vi har under mandatperioden gjort många satsningar för att förbättra arbetsvillkoren, men inget har fått lika bra effekt som försöket med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldrecentrum. Resultatet var slående. Personalen blev friskare, mindre stressad och fick mer tid över till familj och fritidssysslor. På köpet fick de boende en högre kvalité i omsorgen.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön är därför både en feministisk och nödvändig reform. Genom en arbetstidsförkortning får vi en mer rättvis fördelning av både arbetstid och löner. En arbetstidsförkortning gör deltidsarbete till heltid. Det innebär att de som inte orkar arbeta heltid idag får en heltidslön. Något som i förlängningen också bidrar till ekonomisk självständighet för fler kvinnor.

Med en kortare arbetsdag får vi en mer hälsosam balans mellan arbete och fritid. Men att förkorta arbetstiden skapar också fler arbetstillfällen. Genom att dela på jobben kan fler arbeta och istället för att kvinnor sliter ut sig kan fler hjälpas åt. Det är nödvändigt med tanke på den stora personalbrist vi har inom välfärdsyrkena idag. Genom kortare arbetstid skapar vi framtidens arbetsliv som attraherar fler. Helt enkelt en win-win-situation.

De borgerliga partierna kritiserar oss med raljant ton för att vi vill låta folk gå hem tidigare från jobbet. De själva har inga egna initiativ eller konkreta lösningar på hur de tuffa arbetsvillkoren ska förbättras. För oss är det självklart: sex timmars arbetsdag är en jämlikhetsreform och lösningen på de ohållbara arbetsvillkoren för kvinnor i välfärden.


Daniel Bernmar
Kommunalråd, Göteborg

Dela den här sidan:

Kopiera länk