• Hem
  • Sjukhusen ska h...
Hälso- och sjukvård

Sjukhusen ska ha icke-religiösa andaktsrum

Vänsterpartiet har vid dagens regionfullmäktige motionerat om att sjukhusens rum för andakt, stillhet och reflektion ska vara till för alla.

Vi tycker att det är självklart att våra sjukhus ska kunna tillgodose behov av andakt, stillhet och religiös eller ickereligiös reflektion. Det ska gälla oberoende av religion eller avsaknad av religiös tro, och det ska gälla patienter, anhöriga och personal.

Så är det inte idag på våra sjukhus. Det ser olika ut. På flera av sjukhusen finns sjukhuskyrkor och kapell med kors och andra kristna symboler. För att välkomna alla måste de religiösa symbolerna bort från rummen och andaktslokalerna ska vara lika välkomnande för alla. Att erbjuda detta är enda möjligheten att vara icke-diskriminerande.

– Jag ser ”Stilla Rummet” på Angereds närsjukhus som ett föredöme, säger Jessica Wetterling (v), ledamot i Kommittén för Mänskliga Rättigheter. Det är neutralt utformat, men med möjlighet för alla religioner att ta fram sina religiösa symboler ur rummets skåp,

– Själva processen bakom lokalens tillkomst är också ett fint exempel på bra förankring och överenskommelser med civilsamhällets organisationer, avslutar Jessica Wetterling (v).

 

Här kan du läsa motionen

 

För mer information kontakta:

Jessica Wetterling (v) ledamot i Kommittén för Mänskliga Rättigheter tel, 070-5573909

Niklas Theodorsson pol sekr (v) tel 072-2251160

Dela den här sidan:

Kopiera länk