• Hem
  • Spara inte på t...
Hälso- och sjukvård

Spara inte på tryggheten

Debattartikel publicerad i Borås tidning tisdag 21 juni

Spara inte på tryggheten

Det föds lika många barn på sommaren som under resten av året. Inom förlossning finns ingen planerad vård, som går att skjuta upp till i september. Det är viktigt att gravida kvinnor och deras partners kan känna sig trygga inför och under förlossningen, anser skribenterna. 

Vi läser i BT 16 juni att Säs från i sommar ska erbjuda tidig hemgång för nyförlösta mammor. Redan efter sex timmar erbjuds de att åka hem. Det kan vara bra för vissa, men det framgår också av artikeln att det ska göras för att personalen på förlossningen inte räcker till.

Västra Götalandsregionen har svårt att rekrytera och behålla personal på förlossningsavdelningarna. När det blir sommar och semestrar, så blir det än värre. Det föds lika många barn på sommaren som under resten av året. Inom förlossning finns ingen planerad vård, som går att skjuta upp till i september. Det är viktigt att gravida kvinnor och deras partners kan känna sig trygga inför och under förlossningen.

Om inte Vänsterpartiet samarbetat med regeringen om statens budget hade situationen varit än värre. Västra Götalandsregionen har fått 64 miljoner i öronmärkta pengar för förlossningsvården under 2016. Den blågröna ledningen för regionen har inte visat hur de ska lösa dilemmat. Vi i vänsterpartiet säger inte att det är enkelt, men har ändå i vårt budgetförslag för Västra Götalandsregionen 2017 visat hur vi vill satsa.

Vi vill höja lönerna med 300 miljoner kronor under tre år för att rekrytera fler till de kvinnodominerade vårdyrkena. Vi vill både höja ingångslönerna och i löneförhandlingarna prioritera jämställda löner. Vi vill ha förkortad arbetstid för barnmorskor, och andra vårdanställda, som jobbar helt eller delvis på nätterna. Med kortare arbetstid vill vi bli attraktivare som arbetsgivare och få lägre sjukfrånvaro.

Om den blågröna ledningen väl har idéer, så tänker den tvärsom. Den vill införa ett vårdval för mödravård som splittrar den förebyggande mödravården, och som riskerar att få fler barnmorskor att lämna förlossningsvården. Vi har i Västra Götaland i dag en förebyggande mödravård av världsklass. När privata företag nu bjuds in att plocka russinen ur kakan, riskerar samarbetet mellan mödravård och förlossning att försämras och ytterligare öka trycket på förlossningsvården. När trycket på förlossningsvården ökar än mer, blir det för tufft att jobba kvar. Då kommer fler att lämna för privata vårdgivare som erbjuder kontorsarbetstid och högre löner och vi hamnar i ett moment 22. Dessutom ska pengarna för mödravården i ett vårdval räcka till privata vinstintressen.

Vi föreslår att regionens moderatledda blågröna ledning avstår från ett kostsamt och splittrande vårdval inom mödravården och istället prioriterar högre löner och bättre arbetsmiljö för de som är vår professionella, hårt arbetande och underbetalda personal i den kvinnodominerade mödra- och förlossningsvården.

Ida Legnemark (V)

Borås, gruppledare Borås kommun

Eva Olofsson (V)

Göteborg, regionråd Västra Götalandsregionen

Marjan Garmroudi (V)

Borås, ledamot i regionfullmäktige Västra Götalandsregionen

Dela den här sidan:

Kopiera länk