• Hem
  • Ta krafttag mot...
Hälso- och sjukvård

Ta krafttag mot bemanningsföretagen

Vid regionfullmäktige 20 oktober lämnade Annette Ternstedt (v) in en motion om att Västra Götalandsregionen måste ta krafttag mot det slöseri med resurser som användandet av bemanningsföretag inom hälso- och sjukvården innebär.

Förslagen i motionen är:

– Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan med konkreta förslag för att göra Västra Götalandsregionen oberoende av bemanningsföretag.

– Västra Götalandsregionen tar initiativ till en nationell handlingsplan mot bemanningsföretag där totalt förbud för landstingen att hyra varandras läkare är en del.

– Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda en modell för ett nytt avtal med schemaläggning av läkare och vilka konsekvenser detta skulle få.

Här kan du läsa motionen i sin helhet.

Dela den här sidan:

Kopiera länk