• Hem
  • Tackla vårdens ...
Debattartikel

Tackla vårdens personalkris

Bild lånad från GP för bildbylineDebattartikel publicerad i Göteborgsposten 15 augusti 2015.

Debattartikel publicerad i Göteborgsposten 15 augusti 2015.

 

Den akuta bristen på personal under somrarna vittnar om djupt gående problem i vården. Mer bemanning, högre löner och bättre avtal krävs för att locka fler till bristyrken – och för att få befintlig personal att stanna, skriver bland andra Eva Olofsson (V), oppositionsråd VG-regionen.

Arbetsmiljöproblemen vid en av medicinklinikerna vid Sahlgrenska universitetssjukhuset är så alarmerande att de fackliga organisationerna krävt en akut arbetsmiljörond. Personalen har en alldeles för hård arbetsbelastning i ett för högt tempo. De förväntas ställa upp på dubblering av sina arbetspass och arbeta 15-16 timmar i sträck flera gånger i veckan. Personalen gör allt de kan för att personalbristen och stressen inte ska drabba patienterna, och sätter därmed sin egen hälsa i fara. Resultatet av den akuta arbetsmiljöronden på avdelning 132 har hittills varit på den nivån att Vårdförbundet inte sett andra möjligheter än att överlämna ärendet till Arbetsmiljöverket.

Vi vet att en del av personalbristen på sommaren hör ihop med för låg bemanning och svårigheter att rekrytera personal resten av året. De fackliga organisationerna har långsiktiga idéer om lösning av problemet som är viktiga att lyssna på. De efterlyser en bemanning som bättre motsvarar de verkliga behoven och ett närvarande ledarskap. Bättre avtalsvillkor för nattarbete och kortare arbetstid är andra förslag på lösningar.

Mer långsiktigt ser vi i Vänsterpartiet att vi behöver fortsätta utveckla goda villkor för den specialistutbildning på betald arbetstid för sjuksköterskor som infördes av det tidigare rödgröna styret och kompetenssatsningen för undersköterskorna. Lönerna behöver höjas och Vänsterpartiet har avsatt resurser för detta i vårt budgetförslag. Försöken med sextimmarsarbetsdag vid Svartedalens äldreboende och ortopedkirurgin vid Mölndals sjukhus kan vara en idé för fler arbetsplatser. Men främst av allt måste resurserna till sjukvården öka.

Den borgerliga nedskärningsprincipen med att inte räkna upp budgeten med de verkliga kostnaderna för pris- och lönehöjningar måste bort. Nu krävs långsiktighet och politiskt mod för att göra skillnad. Men vad gör den blågröna moderatledda ledningen för att åtgärda bristerna vid Sahlgrenska och på andra håll inom Västra Götalandsregionens sjukvård? Vilka personalpolitiska förslag finns för att kunna behålla och nyrekrytera vårdpersonal? Hur skall vi undvika att nästa sommar blir ännu tuffare för personal och patienter?

Eva Olofsson (V)

oppositionsråd Västra Götalandsregionen

Lars Engen (V)

ledamot i styrelsen för Sahlgrenska

universitetssjukhuset

Dela den här sidan:

Kopiera länk