• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Hälso- och sjukvård

Vänsterpartiet emot att införa vårdval i mödravården

Vid Hälso- och sjukvårdsstyrelsens möte 28 januari beslutade den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen, de borgerliga partierna och Miljöpartiet, att ett vårdval för mödravård ska utredas. Detta efter att de också i Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden just beslutat att utreda en upphandling av mödravården.

Vänsterpartiet är starkt emot förslaget och röstade emot.

Eva Olofsson, regionråd för Vänsterpartiet, kommenterar:

För mig är det obegripligt att slå sönder en välfungerande, sammanhållen verksamhet som mödravården”.

Genom att Närhälsan står för den stora delen av mödravården finns ett gemensamt kvalitetsarbete, enheterna kan stödja och lära av varandra och vi får en likvärdig bra verksamhet i hela regionen samtidigt som föräldrarna kan välja den mödravårdscentral de önskar. Detta riskerar nu de borgerliga och Miljöpartiet.

Annette Ternstedt (v), fortsätter:
”Var hittar de goda exempel på vårdval som fungerat? Stockholm är fullt av vårdval som blivit dyrare utan att få bättre vård. Deras vårdval för mödravård är bara ett av många exempel.”

Vill du veta mer eller ställa frågor?
Eva Olofsson, regionråd (v), 0703-17 10 27

Annette Ternstedt, ersättare Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 0705-88 73 74

Niklas Theodorsson, politisk sekreterare, 0702-55 62 17

Dela den här sidan:

Kopiera länk