• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Hälso- och sjukvård

Vänsterpartiet enda parti som vill stoppa nytt vårdval

Vänsterpartiet enda parti som är emot införande av vårdval rehabilitering

Vänsterpartiet är som enda parti emot att införa ett vårdval för rehabilitering i Västra Götalandsregionen. De motiverar sitt ställningstagande med att förslaget till vårdval inte är för patienternas bästa.

– Vi svarar Nej för att detta är en reform som kommer att öka andelen privat vård, kommenterar Sören Kviberg (v), regionråd för Vänsterpartiet. Vi tittar i den svenska välfärden och ser mängder av exempel på att vinstintresset leder till krockar mellan patienternas bästa, personalens arbetsmiljö och ägarnas aktieutdelning, fortsätter Sören, och avslutar: Vi vill helt förbjuda vinster i välfärden, inte öka dem.

I avsiktsförklaringen om att utreda rehabiliteringen fanns en enighet om att det skulle finnas ett tydligt fokus på kvalitet.

– Vi ser litet fokus på kvalitet, kommenterar Annette Ternstedt (v), ersättare i Regionstyrelsen. Vi vill utveckla en jämlik rehabilitering i hela Västra Götaland som är byggd på vetenskaplig evidens för bästa kvalitet för patienterna, fortsätter Annette, ett arbete som nu riskerar att stanna upp. Vi tror att vi behöver mer rehabilitering i vissa delar regionen, men att införa ett vårdval skapar nya problem istället för att lösa de problem vi har idag, avslutar Annette.

Västra Götalandsregionens tjänstemän har beräknat merkostnaden för att införa vårdvalet till cirka 120 miljoner kronor på årsbasis. Av det är hälften vad man tror blir ökad konsumtion av rehabilitering, medan den andra halvan är omställningen för Närhälsans verksamhet när privata vårdgivare tar en större del av vården.

– Vi har ett läge med stora ekonomiska problem för framför allt sjukhusen, säger Sören Kviberg (v). Vi är helt emot att i det läget lägga 60 miljoner kronor för att föra över offentlig vård i privat regi, avslutar Sören.

 

Vill du veta mer? Kontakta:

Sören Kviberg, regionråd Vänsterpartiet:

Annette Ternstedt, ersättare Regionstyrelsen:

Niklas Theodorsson, politisk sekreterare: 0702-556217

Faktaruta:

Varje år tar privata bolag i den svenska välfärden ut 10,2 miljarder i vinst enligt officiell statistik från SCB.

http://www.vansterpartiet.se/assets/en-valfard-fri-fran-kommersiella-intressen.pdf

Dessa pengar skulle, grovt räknat, kunna användas till att anställa 20 000 människor i vården, skolan och omsorgen (med en medellön på ca 25 000 kronor i månaden).

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk