• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Budget

Vänsterpartiet vill ha tilläggsbudget med mer resurser till hälso- och sjukvården

Pressmeddelande

Vid Regionstyrelsen 8 december fattades beslut om ett förslag till tilläggsbudget av den
blågröna politiska ledningen. Vänsterpartiet ställde ett återremissyrkande för att utreda hur
mycket extra resurser sjukhusen faktiskt behöver. När detta föll valde Vänsterpartiet att inte
delta i beslutet.

”Sjukhusen går med 500 miljoner i underskott, vi har sämre tillgänglighet, ökande
sjukskrivningar och mängder av obesatta sjukskötersketjänster. Den blågröna
ledningen står handfallen medan personalen flyr. Vi yrkar återremiss för att titta på
hur mycket extra resurser sjukhusen behöver.” (Vänsterpartiets regionråd Eva Olofsson
kommenterar bristerna i den blågröna ledningens tilläggsbudget.)

”Den blågröna ledningen har ställt orealistiska krav på att sjukhusen ska få sin
ekonomi i balans. Det är sjukhusens verksamhet och inte ekonomin som är i mest
obalans. Sjukhusen behöver mer resurser för att kunna erbjuda rätt vård för
patienterna. (Jan Alexandersson (v), ersättare i Regionstyrelsen kommenterar den
blågröna tilläggsbudgeten.)

När delårsrapporten behandlades i Regionfullmäktige 24 november var Vänsterpartiet enda
parti som röstade emot förslaget att sjukhusstyrelser och Hälso- och sjukvårdsnämnder ska ta
fram åtgärdsplaner för att få sjukhusens ekonomi i balans. Redan där yrkade Vänsterpartiet på
att det skulle tas fram en tilläggsbudget för att titta på sjukhusens behov av extra resurser.

Dela den här sidan:

Kopiera länk