Våra inlägg i budgetdebatten i regionfullmäktige

Måndag 8 juni och tisdag 9 juni är det budgetdebatt i regionfullmäktige.

Här kan du följa debatten från 8 juni live och se den i efterhand. Alla vänsterpartister som deltog debatten redovisas här nedanför.

Dag 1, måndag 8 juni

Eva Olofsson i den inledande gruppledardebatten med flera replikskiften mot de blågröna politikerna och med ett eget inlägg som du kan läsa här.

”Vi vill att människor skall ha råd att pendla till arbete och utbildning. Att den för detta SAAB arbetaren skall kunna jobba i Göteborgsområdet, att Dalslänningen skall kunna pendla till jobb eller högskola. Därför sänker vi regionen runt kortet till 1.400 kronor i månaden. Med vår politik skulle det bli närmare 400 kronor billigare per månad 2016.”

Jan Alexandersson deltog också i den övergripande debatten och kritiserade de blågröna för deras fortsatta nedskärningar i hälso- och sjukvården. Här kan du läsa inlägget. 

”Under fyra år av opposition och stor kreativitet i en tävlan om att ge mest pengar till sjukvården så befinner sig nu de blågröna i majoritet – och gissa vad – den enda kreativitet som återstår handlar om att försöka att komma bort från ordet effektiviseringar.”

Peter Spjuth hade ett inlägg i personaldebatten med fokus på att förbättra arbetsmiljön i hälso- och sjukvården, och pratade om att det krävs mer än en konkret åtgärd för att komma till rätta med det.

”För en bättre arbetsmiljö, minskad stress och rättvisa löner som ger förutsättningar för att utveckla sjukvården positivt vill vi höja skatten med 10 öre. En del av denna skattehöjning går till fler vårdplatser.”

Jessica Wetterling citerade Pia Sundhage i sitt inlägg om mänskliga rättigheter.

”Jag fick vara den har var då, och därför är jag den jag är idag. Då kan man till och med bli världens bästa fotbollstränare.”

Jesper Odelberg höll ett rörande anförande med huvudpoängen ”Otillgänglighet är diskriminering”.

”Diskriminering är en sorts apartheid.”

Jan Alexandersson ställde i sitt inlägg frågor till den blågröna ledningen om deras oengagemang och deras syn på folkhälsoarbetet.

”Vilken väg väljer ni i majoriteten? Kommer ni att fortsätta den viktiga satsningen på att sluta klyftorna inom en generation eller kommer ni att välja det borgerliga spåret med fokus på levnadsvanor.

I hälso- och sjukvårdsdebatten tog Eva Olofsson några viktiga repliker mot både de blågröna och Sverigedemokraterna. I sitt inlägg pratade hon allra mest om hur vi ska få en mer jämlik och jämställd vård.

”God hälsa är inte jämlikt fördelat. Vi har hälsoklyftor utifrån kort eller lång utbildning, om vi är kvinna eller man. Människor med funktionsnedsättning har en högre ohälsa liksom utrikesfödda och HBTQ-personer. Därför måste hälso-och sjukvården arbeta normkritiskt och ha god kunskap och gott bemötande.”

Inger Lilja pratade om primärvårdens villkor i Västra Götaland.

”Vi vänsterpartister är övertygade om att det är bättre att samarbeta runt en sjuk människa än att konkurrera . Det är en av orsakerna till att vi inte tycker vårdvalsreformen ären bra idé eftersom den gjort det svårare att åstadkomma en sammanhållen vård .”

Nära slutet av tisdagens sju timmars debatt avslutades från Vänsterpartiet av Carina Örgård som pratade om psykiatrin och Vänsterpartiets tanke om en närsjukvårdssatsning inom psykiatrin. Du kan läsa hennes inlägg här.

”Ni Blågröna skriver att ni ska ta ”krafttag för förbättrad psykisk hälsa”. Jag letar förgäves i er budget efter vad de krafttagen ska få kosta. Finner istället att ni tillämpar toppstyrning där Hälso- och sjukvårdsstyrelsen kniper största vinsten och där utarmade Hälso- och sjukvårdsnämnderna som får leva i ovisshet eller gå med mössan i hand. Är det personalen som utför det underbetalda och hårda arbetet med fortsatta effektiviseringskrav som ska betala för krafttagen?”

Sista debattör från Vänsterpartiet på tisdagen var Nadia Moussa, som höll ett inlägg om jämlik hälsa, kopplat till våra förslag om att avgiftsbefria mammografiundersökningar och gynekologisk screening och influensavaccinering. Temat var ”Jag vill prata om dem som inte har råd.”

”Jag är så otroligt stolt över att vi vill detta. För jag vet att hundra kronor gör att människor inte har råd att gå till sjukvården.”

Dag 2, tisdag 9 juni

Dagens första debatt handlade om regionutveckling. Jan Alexandersson gick upp och pratade om vikten av att fokusera på utbildning för att kunna bidra till minskade hälsoklyftor i samhället.

”Utmaningar som i ett demokratiskt perspektiv sätter sina tydliga spår där vissa är vinnare och andra förlorare. Tillväxt är inte alltid ett hållbart ord – Vi måste fokusera på ett tydligare sätt på den sociala hållbarheten – innebärande att vi måste ta hänsyn till skillnader i förutsättning till det goda livet både geografiskt, stad och land, och på individnivå.”

I sitt inlägg om kollektivtrafik framhävde Egon Frid vårt förslag att sänka Regionen runt-kortet till 1400 kronor för att få fler människor att resa kollektivt. I debatten gick han bland annat emot SD:s chockhöjningar av kollektivtrafiktaxan.

””Det enda ni har gemensamt med landsbygden är att ni mjölkar. Men ni mjölkar resenärerna på höjda taxor i kollektivtrafiken.”

Även Mikael Wallgren var uppe i kollektivtrafikdebatten och kritiserade Sverigedemokraterna för deras misstänksamma syn på resenärerna.

”Den där typen av biljettkontroll som jag tror att Sverigedemokraterna vill se, där alla får gå ur bussen eller spårvagnen. Det är inte min definition av komfort när jag är på väg till jobbet.”

Marjan Garmroudi citerade bland annat Mahatma Gandhi i sitt inlägg i kulturdebatten, och avslutade med att prata om kulturen som kraft för demokrati och öppenhet.

”Vi vill ha ett kulturheterogent samhälle, inte ett kulturhomogent. Vi vill inte stärka den fosterländska andan i Sverige, vi vill stärka rösten hos alla i ett demokratiskt samhälle. Kulturen ska inkludera. Den ska vara fysiskt tillgänglig för den som är rullstolsburen. Kulturen är en självklar del av vårt samhälle.”

När SD gav sig långt ut i de rasistiska vinklingarna om mångkultur med att likställa mångkultur och muslimer med islamism, fick de svar av Marjan.

”Jag kan inte bortse från min egen kultur. För då är jag inte längre jag.”

Jesper Odelberg gav sig också in i debatten mot SD genom att prata om personliga erfarenheter med kulturutbyte med Mozambique.

”Jag har verkar som kulturarbetare i 25 år. Det hade jag aldrig kunnat göra utan mångkulturen.”

Mia Mårtensson fortsatte kritisera Sverigedemokraterna och berättade utifrån sina erfarenheter i Biskopsgården.

”Det är genom att mötas mellan olika kulturer som vi får ett sammanhållet samhälle.”

I miljödebatten deltog Marjan Garmroudi med ett inlägg om vikten av att jobba för en hållbar värld.

”Rättvis fördelning av jordens resurser är en grundläggande förutsättning för att motverka ett överhängande klimathot. Vänsterpartiet har en politik för att sluta klyftorna. Miljöfrågorna är både globala, regionala och lokala. På alla nivåer behövs en rättvis fördelning och ett kunskapsbyggande för en hållbar värld.”

Mikael Wallgren var inne i debatten om Servicenämndens verksamhet.

”De fina orden i de personalpolitiska målen ska gälla all välfärdspersonal – oavsett i vilken regi det hela utförs. Det kan inte nog understrykas att vårt ansvar som arbetsgivare inte kan läggas ut på entreprenad- även när verksamheten i sig gör det. Det är viktigt att i upphandlings-underlag och liknande ställa sådana krav så vi undviker dåliga arbetsvillkor – tillexempel när det gäller rätten till heltid eller trygga anställningar.”

Lars-Erik Hansson talade i sitt inlägg om vikten av att få tillräckligt många vårdplatser på sjukhusen för att få allting att fungera på ett bra sätt.

”Möjligheterna till utveckling inom hälso- och sjukvården är egentligen oändliga men för det krävs satsningar och inte blågrön svångremspolitik.”

Annette Ternstedt talade om jämlik hälsa och våra förslag till avgiftsfria screeningbesök, fler subventionerade preventivmedel och fria besök till läkare och psykolog på ungdomsmottagningar.

”För att skapa en jämlik tillgång till utbudet på våra ungdomsmottagningar så är det angeläget att den ambitionshöjning som HSS beslutade om tidigare i år blir verklighet. Vi vill även att samtliga besök på ungdomsmottagningarna ska vara avgiftsfria, även eventuella läkar och psykologbesök och vi tillför medel för detta i vår budget.”

Egon Frid berättade om våra satsningar på psykiatrin och om vårt motstånd mot att psykiatrin i Falköping ska flyttas till Skövde.

”Det krävs en närsjukvårdssatsning inom psykiatrin. Människor med psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar har svårare att förflytta sig. Vänsterpartiet vill se ökade satsningar på mobila team, fler öppenpsykiatriska mottagningar och flexibla lösningar som t ex integrerade sluten- och öppenvårdsmottagningar. Överlämningar av patienter från sjukhuset till primärvården måste förbättras där alla parter inklusive patienten och närstående måste involveras i utformningen av den fortsatta vården!”

Lars-Erik Hansson hade också ett inlägg om tandvården och hur ojämlik den är.

”Att som de blågröna avisera ett införande av vårdval inom specialisttandvården är inte något som löser tandvårdens problem eller befrämjar tandhälsan. Istället fragmenteras verksamheter och samarbete försvåras.”

Som vår sista talare pratade Nadia Mousa om patientnämndernas verksamhet och om hur stressen och bristen på tid skapar missförstånd som ofta är onödiga.

”Mycket av det som går fel hade inte hänt om vårdpersonalen hade varit bättre på att fråga. Det kanske tar fem minuter extra tid. Det kan vara ett extra telefonsamtal. Det kan vara att ställa några extra frågor och ge patienten tid att berätta och visa att de förstått. Sedan går jag ut på torget på Bergsjön och pratar med vänner, grannar och bekanta. Då får jag höra samma berättelser om missförstånd och felbehandlingar. Språkskillnader skapar barriärer och missförstånd i hälso- och sjukvården som inte är acceptabla.”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Kommande evenemang
  1. Regionlördag!

    maj 26 @ 10:00 - 17:00
  2. Regionlördag – fri tandvård till alla

    juni 9 @ 10:00 - 17:00