• Hem
  • Våra representa...
sida

Våra representanter i nämnder och styrelser 2018-2022

Vänsterpartiet har efter sitt fina valresultat fått flera uppdrag i olika nämnder och styrelser.

Regionstyrelse och utskott
  • Regionstyrelsen: Eva Olofsson
  • Ersättare Regionstyrelsen: Jan Alexandersson
  • Ersättare Regionstyrelsen: Carina Örgård
  • Personalutskottet: Eva Olofsson
  • Personalutskottet: Carina Örgård ersättare
  • Ägarutskottet: Eva Olofsson
  • Ägarutskottet: Jan Alexandersson ersättare
Regionfullmäktiges valberedning
Jan Alexandersson
Marjan Gamroudi
Revisor
Marie Engström Rosengren
Hälso- och sjukvårdsstyrelse
Eva Olofsson
Mats Berglund
Carina Örgård
Styrelsen för Närhälsan
Can Altintasli
Ingmarie Torstensson
Styrelsen för regiongemensam vård
Annika Enghamre
Styrelsen för tandvården
Lars-Erik Hansson
Styrelsen för Habilitering och Hälsa
Ann-Sofie Hellvard
Nämnden för hälsa och stressmedicin
Louise Jeppsson
Servicenämnden
Anette Holgersson
Fastighetsnämnden
Dan Ljung
Kulturnämnden
Marjan Garmroudi
Torgny Alstad
Jenny Hallström
Miljönämnd
Evalena Öman
Jesper Johansson
Angelica Vehmas
Kollektivtrafiknämnden
Egon Frid
Gertrud Ingelman
Rolf Sörvik
Regionutvecklingsnämnd
Jan Alexandersson
Fahimeh Nordborg
Martin Johansson
Styrelsen för folkhögskolorna
Ida Legnemark
Lena Jagers Bladini
Styrelsen för naturbruksgymnasier
Mattias Pettersson
Styrelsen för Västtrafik
Louise Jeppsson
Styrelsen för Film I väst
Babak Khosravi
Styrelsen för GöteborgsOperan AB
Anita Forsberg
Styrelsen för Göteborgs Symfoniker AB
Anna Eriksson
Turistrådet Västsverige AB
Claes-Göran Borg
Styrelsen för Botaniska
Torgny Alstad
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Mats Berglund
Eva Espling
Peter Olsson
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Monika Djurner
Nadja Mousa
Alejandro del Castillo Alvarez
Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Therese Lehtimäki
Christin Stormvall
Gunbritt Johansson
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Anette Holgersson
Erik Andreasson
Anna Mårland
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Lisbeth Ider
Iowan Hedendahl
Moa Paulsson
Styrelsen för SU
Marie Lindqvist
Carina Örgård
Styrelsen för SÄS
Jan-Olof Sundh
Styrelsen för NU-sjukvården
Elise Norberg Pilhem
Styrelsen för SKAS
Malin Pettersson
Styrelsen för Sjukhusen i Väst
Birgit Lövkvist
Lars-Erik Hansson
Norra patientnämnden
Anna-Lena Ingemansson
Västra patientnämnden
Lisa Forsberg
Patientnämnd i Göteborg
Cecilia Gäfvert
Södra Patientnämnden
Beatrix Wiberg
Östra Patientnämnden
Elizabeth Fredriksson
Beredningen för hållbar utveckling
Evalena Öman
Utsedd av RS som vice ordf i Miljönämnden.
Beredning för social hållbarhet
Kerstin Joelsson Wallsby
Gunilla Hellén
Beredning för rättighetsfrågor
Can Altintasli
Ewa Espling
Psykiatriberedningen
Carina Örgård
Omställningsberedningen
Mats Berglund
Digitaliseringsberedningen
Mats Berglund
Luftambulansen
Samverkansförbundet med Halland
Carina Örgård
Västkuststiftelsen
Sten Brodén
Styrelsen för kulturutveckling
Daniella Pind
Nämnden för nationell högspecialiserad vård
Carina Örgård

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk