• Hem
  • Våra politiker ...
sida

Våra politiker med parlamentariska uppdrag 2018-2022

Nedan följer en lista över alla våra politiker som är valda till parlamentariska uppdrag.

Här kan du läsa om Västra Götalandsregionens politiska organisation.

Här hittar du handlingar och protokoll för alla nämnder och styrelser.

Övergripande nämnder och styrelser kopplade till fullmäktige och Regionstyrelsen

Regionstyrelsen

Eva Olofsson, oppositionsråd och gruppledare

Jan Alexandersson, regionrådsersättare

Carina Örgård, regionrådsersättare

 

Ägarutskottet

Eva Olofsson, ordinarie

Jan Alexandersson, ersättare

 

Personalutskottet

Eva Olofsson, ordinarie

Carina Örgård, ersättare

 

Beredning för social hållbarhet

Jan Alexandersson, vice ordförande

Kerstin Joelsson Wallsby, ersättare

 

Beredning för rättighetsfrågor

Can Altintasli, ordinarie

Ewa Espling, ersättare

 

Omställningsberedningen

Eva Olofsson, ordinarie

 

Digitaliseringsberedningen

Mats Berglund, ordinarie

 

Regionfullmäktiges valberedning

Jan Alexandersson, ordinarie

Marjan Garmroudi, ersättare

 

Revisor

Marie Engström Rosengren

Servicenämnden

Anette Holgersson, ordinarie

Fastighetsnämnden

Dan Ljung, ordinarie

Nämnder och styrelser inom hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Eva Olofsson, ordinarie

Mats Berglund, ordinarie

Carina Örgård, ersättare

 

Psykiatriberedningen

Carina Örgård, ordinarie

 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Mats Berglund, ordinarie

Eva Espling, ordinarie

Peter Olsson, ersättare

 

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Monika Djurner, ordinarie

Nadja Mousa, ordinarie

Alejandro del Castillo Alvarez, ersättare

 

Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Therese Lehtimäki, ordinarie

Christin Stormvall, ordinarie

Gunbritt Johansson, ersättare

 

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Anette Holgersson, ordinarie

Erik Andreasson, ordinarie

Peter Spjuth, ersättare

 

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Lisbeth Ider, ordinarie

Iowan Hedendahl, ordinarie

Moa Pålsson, ersättare

 

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Marie Lindqvist, ordinarie

 

 

Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus

Jan-Olof Sundh, ordinarie

 

Styrelsen för NU-sjukvården

Elise Norberg Pilhem, ordinarie

 

Styrelsen för Skaraborgs sjukhus

Bille Karlsson, ordinarie

 

Styrelsen för Sjukhusen i Väst

Birgit Lövkvist, vice ordförande

Lars-Erik Hansson, ersättare

Styrelsen för Närhälsan

Can Altintasli, ordinarie

Ingmarie Torstensson, ersättare

 

Styrelsen för regiongemensam vård

Annika Enghamre, ordinarie

 

Styrelsen för tandvården

Lars-Erik Hansson, ordinarie

 

Styrelsen för Habilitering och Hälsa

Kerstin Joelsson-Wallsby, ordinarie

 

Nämnden för hälsa och stressmedicin

Louise Jeppsson, ordinarie

 

Norra patientnämnden

Anna-Lena Ingemansson, ordinarie

 

Västra patientnämnden

Lisa Forsberg, ordinarie

 

Patientnämnd i Göteborg

Cecilia Gäfvert, ordinarie

 

Södra Patientnämnden

Beatrix Wiberg, ordinarie

 

Östra Patientnämnden

Elizabeth Fredriksson, ordinarie

 

 

Nämnder och styrelser inom regional utveckling

Kulturnämnden

Marjan Gamroudi, ordinarie

Torgny Ahlstad, ordinarie

Jenny Hallström, ersättare

 

Miljönämnd

Erik Kyrkander, andre vice ordförande

Jesper Johansson, ersättare

Angelica Vehmas, ersättare

 

Kollektivtrafiknämnden

Egon Frid, ordinarie

Monika Djurner, ersättare

Rolf Sörvik, ersättare

 

Regionutvecklingsnämnd

Jan Alexandersson, ordinarie

Fahimeh Nordborg, ersättare

Evalena Öman, ersättare

 

Styrelsen för folkhögskolorna

Ida Legnemark, förste vice ordförande

Lena Jagers Bladini, ersättare

 

Styrelsen för naturbruksgymnasier

Mattias Pettersson, ordinarie

 

Styrelsen för Västtrafik

Louise Jeppsson, ordinarie

 

Styrelsen för Film I väst

Babak Khosravi, ordinarie

 

Styrelsen för GöteborgsOperan AB

Anita Forsberg, ordinarie

 

Styrelsen för Göteborgs Symfoniker AB

Anna Eriksson, ordinarie

 

Styrelsen för Västsvenska turistrådet

Claes-Göran Borg, ordinarie

 

Styrelsen för Botaniska

Torgny Ahlstad, ersättare

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk