• Hem
  • Vi måste agera ...
Val2018

Vi måste agera nu för att säkra våra vattentillgångar

Sol, vind och vatten, jag går och fiskar och vatten, stan är full av vatten. Sommar och vatten hör ihop, inte bara i populärmusiken.  Vattnet är viktigt och vi behöver värna det för att ha det kvar för framtida generationer. 


Vi är många som njuter av att bada, fiska eller titta ut över ett stilla, glittrande eller vindpiskat vatten. I Västra Götaland finns tusentals sjöar och vattendrag och en vacker kust i väster. Många av våra vatten har höga naturvärden och hög biologisk mångfald men också drabbas också av negativ mänsklig påverkan. Detta utgör på flera håll ett hot mot vattenmiljön och de arter som lever där. Det är lätt att ta glittrande, friskt vatten för givet. Men vi måste värna om våra vatten, annars riskerar de att förloras. En rad vattenmiljöfrågor som till exempel övergödning, försurning och miljögifter i hav och sjöar kräver massiva insatser på nationell och internationell nivå. Vänsterpartiet är inte främmande för att använda skattesystemet för att få ned utsläpp och nå klimatmålen. Klimatmålen måste alltid gå före kortsiktiga vinstintresse.

Vatten får inte bli en handelsvara
Tillgång till rent vatten är en klassfråga i många länder, men också en jämlikhets- och rättvisefråga. Det finns förslag till internationella handelsavtal som riskerar att göra vattnet svåråtkomligt så att de kan används som en handelsvara, när det egentligen är en fråga om mänskliga rättigheter. Vi ser i spåren av vattenbristen i södra Sverige att de som kan bunkrar och fyller upp förråden med vatten, något som ledde till än lägre vattennivåer och ett än mer kritiskt läge för de som inte hade samma möjligheter. Vattnet är en gemensam resurs som vi måste se till att ta vara på.

Torkan kan få oss att ställa om
Maj 2018 var rekordvarm och torr, ett extremt väder. Det kan bli så att vi ser maj 2018 som startpunkten för när vi började vända utvecklingen och fler började engagera sig för en mer miljövänlig livsstil. Människors engagemang ger hopp. Den gröna omställningen är en folkrörelse som Vänsterpartiet stödjer och går i täten för.

Vi måste agera medan det finns tid. 
I år är frågan om vattnets framtid viktigare än någonsin och vi måste ta den på allvar och värnar våra vatten medan vi fortfarande har tid på oss. Hav och sjöar är en förutsättning för våra liv, en tillgång som höjer livskvalitén men också en tillgång som gör det möjligt för många att arbeta och driva företag i regionen. Båt- och strandlivet mer än dubblar befolkningsantalet längs med Västkusten på sommaren, Vänerns skärgård och Vätterns stränder, de långsmala sjösystemen som bildar kanotlederna i Dalsland eller de rika fiskevattnen i Sjuhärad, alla är de en del av en helhet. Delar som inte kommer fortsätta att utvecklas utan den viktigaste tillgången – vatten.

Dela den här sidan:

Kopiera länk