Kategori: Deltagande i debatter

Vänsterpartister i budgetdebatten 0

Vänsterpartister i budgetdebatten

Vid debatten om budget 2014 för Västra Götalandsregionen deltog vänsterpartister i många debatter. Här kan du se den första debattdagen 10 juni. (Inledande debatt, Personal, Rättighet, Folkhälsa och hälso- och sjukvård) Här finns debatten...

Budgetdebatt 2012: Miljö 0

Budgetdebatt 2012: Miljö

”Det är inte längre bara Maldiverna som riskerar att hamna under vatten” Sören Kviberg (v), ordförande för miljönämnden: Herr ordförande, ledamöter och åhörare…  Vi går mot en framtid som kräver stora klimatanpassningar, även i...

Budgetdebatt 2012: Folkhälsa 0

Budgetdebatt 2012: Folkhälsa

”Den sociala hållbarheten är framträdande i vår budget” Jan Alexandersson (v), ordförande för kommittén för folkhälsofrågor: Ordförande, ledamöter och åhörare Jag vill börja med att yrka bifall till den av den politiska ledningen framlagda...