• Hem
  • Budget 2024
sida

Budget 2024

Budget i en utmanande tid

Den 13 juni beslutades RödGrön lednings budget för Västra Götalandsregionen för 2024. Det är en budget som läggs i en tid när Sverige och Västra Götaland befinner sig i ett av de värsta ekonomiska kriser vi sett.

Läs budgeten här.

I november 2023 beslutades om en tilläggsbudget för 2024, där vi bland annat skjuter till mer resurser till att öppna en mottagning för personer utsatta för sexuellt våld, förstärka den prehospitala sjukvården i Skaraborg, mer pengar till Barn- och ungdomspsykiatrin. Vi stärker också upp arbetet med biologisk mångfald med 15 miljoner, och 10 miljoner till folkhögskolorna för att kompensera för minskade statsbidrag.
– Vi behöver en regering som tar ett större ansvar för välfärdens finansiering i stället för att slå undan benen på kommuner och regioner, säger Carina Örgård (V), gruppledare.

Läs tilläggsbudgeten här. 

I dessa tider är det extra viktigt med vänsterpolitik. Medan högerregeringen håller inne med pengarna och högern i regionen vill skära ned med miljardbelopp ser vi en annan väg framåt. I vår budget tvingas vi också till tuffa prioriteringar, men vi värnar sjukvården, kollektivtrafiken och klimatet. Vi satsar på personalen, psykiatrin och en tillgänglig kollektivtrafik.

– Vi ser att många barn och unga upplever stress och psykisk ohälsa och därför behöver vi sätta fokus på att öka stödet för dem. Jag är också stolt över att vi inte tummar på vården till kvinnor. Det gör vi till exempel genom utveckling av förlossningsvården och stöd vid våldsutsatthet, säger Carina Örgård (V), gruppledare.

Dela den här sidan:

Kopiera länk