sida

Motioner

Här hittar du motioner som Vänsterpartiet Västra Götaland har lagt i regionfullmäktige.

Motioner är förslag på förändringar eller åtgärder som sedan regionfullmäktige beslutar om.

Motion Aktiva tak,  2022

Motion Dynamisk kollektivtrafik,  2022

Motion Gröna investeringmedel GIM,  2022

Motion Utbildning för förtroendevalda,  2022

Motion Barnkonsekvensanalys, 2022

Motion Nödvändig vård, 2022

Motion Social aktivitet på recept 2021

Motion Grön betong, 2021

Motion Läkemedel utan animaliska ingredienser, 2021

Motion Utlysa klimatnödläge, 2021

Motion Fler lärlings- och praktikplatser, 2021

Motion Traumabehandling vid beroendeproblematik, 2021

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk