• Hem
  • Representantska...
sida

Representantskap

Representantskapet är Vänsterpartiets beslutande nivå för Västra Götaland.

Ombuden representerar Vänsterpartiets fem distrikt i regionen: Vänsterpartiet Fyrbodal, Vänsterpartiet Göteborg, Vänsterpartiet Väst, Vänsterpartiet Skaraborg och Vänsterpartiet Sjuhärad. 

Representantskapet har en utsedd styrelse.

Ledamöter i styrelsen

Claes-Göran Borg, ordförande, Vänsterpartiet Skaraborg  Anette Holgersson, vice ordförande, Vänsterpartiet Väst Therése Lehtimäki, kassör, Vänsterpartiet Sjuhärad     

Ida Hildingsson, Vänsterpartiet Fyrbodal                                            Ewa Espling, Vänsterpartiet Fyrbodal                                        Trygve Andersson, Vänsterpartiet Göteborg                        Maria Millback, Vänsterpartiet Göteborg                                        Dan Ljung, Vänsterpartiet Sjuhärad                                           Iowan Hedendahl, Vänsterpartiet Skaraborg                            Solbritt Wallin, Vänsterpartiet Skaraborg                                    Erik Andreasson, Vänsterpartiet Väst                                                

 Ersättare i styrelsen                                                                            Marcus Brander, Vänsterpartiet Fyrbodal                                          Anna Heidenberg Stoltz, Vänsterpartiet Göteborg                        Erica Grönesjö, Vänsterpartiet Sjuhärad                                Emma Kaivola, Vänsterpartiet Väst

Ombudsperson
Karolina Österblom

Dela den här sidan:

Kopiera länk