• Hem
 • Hälso- och sjuk...
sida

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Hälso- och sjukvårdspolitik

Inför valet 2022 kommer vi att driva de här frågorna i Västra Götaland.

Vi vill ha en jämlik och tillgänglig sjukvård för alla
 • Att nedskärningarna i sjukvården stoppas
 • Att vården ska ges utifrån människors behov och inte avgöras utifrån om man har en privat försäkring eller inte
 • Att sjukvården ska vara fri från privata vinstintressen
 • Genom att bygga ut primärvården så att den kan bli ett nav i sjukvården
 • Säkra att det finns tillgång till akutsjukvård och jourcentraler och akutmottagningar inom rimliga avstånd för regionens invånare
 • Genom att personalen i sjukvården får bättre arbetsvillkor och förutsättningar kan bristen på vårdplatser åtgärdas och vårdköer kortas
 • En resurssatsning som ger bättre förutsättningar och ökad kapacitet för förlossningsvården
 • Att det tillsätts mer resurser och en kompetensutveckling till barn/ ungdoms- och vuxenpsykiatrin
 • Västra Götalandsregionen ska bedriva ett systematiskt arbete mot våldsutsatthet.
 • Att fler psykologer och terapeuter anställs på regionens vårdcentraler
 • Utveckla en lättillgänglig och sammanhållen beroendevård i hela regionen
 • Aktiva insatser som leder till en jämlik och god tandhälsa
Vi vill utveckla trygga arbetsplatser
 • Genom en generell höjning av löner i hela regionen och en särskild satsning för jämställda löner
 • Erbjuda bättre arbetsvillkor med ökad personaltäthet, bättre scheman, arbetstidsförkortning, kontinuerlig fortbildning och återhämtning
 • Att alla regionens medarbetare har trygga anställningar, med tillsvidareanställning som norm
 • Att alla regionens verksamheter har ett aktivt värdegrundsarbete för nolltolerans av rasism, sexism och diskriminering
Vår talesperson för hälso- och sjukvårdsfrågor är Carina Örgård, vårt regionråd.
Carina Örgård, regionråd, hälso- och sjukvårdspolitiskt talesperson

Läs mer här

Dela den här sidan:

Kopiera länk