• Hem
 • Våra representa...
sida

Våra representanter

Vänsterpartiet har efter sitt fina valresultat fått flera uppdrag i olika nämnder och styrelser. Detta är våra representanter i nämnder och styrelser 2023-2026. 

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen: Carina Örgård, ordinarie

Regionstyrelsen: Maria Adrell, ordinarie

Regionstyrelsen: Louise Jeppsson, ersättare

Utskott

Personalutskottet: Maria Adrell, ordförande

Personalutskottet: Carina Örgård, ersättare

Ägarutskottet: Carina Örgård, ledamot

Ägarutskottet: Louise Jeppsson, ersättare

Hållbarhetsutskottet: Louise Jeppsson, ledamot

Hållbarhetsutskottet: Maria Adrell, ersättare

Regionfullmäktiges presidium

Marjan Garmroudi, andre vice ordförande

Strategisk Hälso- och sjukvårdsnämnd

Carina Örgård, Göteborg, vice ordförande
Gunnar Jacobsson, Skaraborg, ordinarie
Emma Holm, Göteborg, ersättare
Thomas Schulz Rohm, Fyrbodal, ersättare

Operativ Hälso- och Sjukvårdsnämnd 

Maria Adrell, Väst, ordinarie, gruppledare
Annika Holmén, Skaraborg, ordinarie
Mats Berglund, Göteborg, ersättare
Therese Lehtimäki, Sjuhärad, ersättare

Revisorskollegiet 

Marie Engström Rosengren, Skaraborg, ordinarie

Delregionala nämnder

 • Delregional nämnd Göteborg 

Mats Berglund, Göteborg, ordförande
Maria Millback, Göteborg, ordinarie
Annika Enghamre, Göteborg, ersättare
Signe Borch, Göteborg, ersättare

 •  Delregionala nämnden Norra  

Gunilla Cederbom, Fyrbodal, vice ordförande
Eva Espling, Fyrbodal, ordinarie
Mia Öster, Fyrbodal, ersättare
Ida Hildingsson, Fyrbodal, ersättare

 • Delregionala nämnden Östra 

Annika Holmén, Skaraborg, vice ordförande
Moa Paulsson, Skaraborg, ordinarie
Patricia Axelsson, Skaraborg, ersättare
Iowan Hedendahl, Skaraborg, ersättare

 • Delregionala nämnden Västra    

Emma Kaivola, Väst, ordinarie
Erik Andreasson, Väst, ordinarie, gruppledare
Annkie Fridström, Väst, ersättare
Peter Spjut, Väst, ersättare

 • Delregionala nämnden Södra   

Therése Lehtimäki, Sjuhärad, ordinarie, gruppledare
Gunbritt Johansson, Sjuhärad, ordinarie
Jan-Olof Sundh, Sjuhärad, ersättare
Solveig Lindh Josefsson, Sjuhärad, ersättare

Styrelser

 • Styrelsen för Fastighet, Stöd och Service

Evalena Öman, Skaraborg, vice ordförande
Dan Ljung, Sjuhärad, ersättare

 • Styrelsen för Hälsan och Stressmedicin    

Eva Olofsson, Göteborg, ordförande 
Elizabeth Fierro Fredriksson, Skaraborg, ersättare

 • Styrelsen för NU-sjukvården 

Anna Kahn, Fyrbodal, ordförande
Annette Ternstedt, Fyrbodal, ersättare

 • Styrelsen för Regionhälsan 

Anette Holgersson, Väst, ordförande
Lisa Wallenstein, Skaraborg, ersättare 

 • Styrelsen för Tandvård   

Lars-Erik Hansson, Göteborg, ordförande
Angelina Giovanella, Fyrbodal, ersättare

 • Styrelsen för Kulturutveckling 

Jan Alexandersson, Väst, ordförande  
Ewa Espling, Fyrbodal, ersättare

 • Styrelsen för Folkhögskolorna   

Mats Pilhem, Fyrbodal, ordförande
Lena Jagers Bladini, Väst, ersättare

 • Styrelsen för Västsvenska turistrådet AB   

Jan Olov Ternstedt, Fyrbodal, ordförande

 • Styrelsen för Logistik  

Signe Borch, Göteborg, ordinarie 
Sebastian Rinvall, Göteborg, ersättare

 • Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset SU 

Inger Billman-Stark, Göteborg, ordinarie
Lennart Rådenmark, Göteborg, ersättare

 • Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus

Christina Waldenström, Sjuhärad, ordinarie
Erica Grönesjö, Sjuhärad, ersättare

 • Styrelsen för Skaraborgs sjukhus    

Gabryjel Blom, Skaraborg, ordinarie
Maria Dahlén, Skaraborg, ersättare

 • Styrelsen för sjukhusen i Väster  

Emma Holm, Göteborg, ordinarie
Erik Andreasson, Väst, ersättare

 • Styrelsen för Närhälsan   

Can Altintasli, Göteborg, ordinarie
Hanna Lopez, Sjuhärad, ersättare

 • Styrelsen för Habilitering och Hälsa  

Ann-Sofi Hellvard, Väst, ordinarie
Ing-Britt Jonsson, Sjuhärad, ersättare

 • Styrelsen för Naturbruksgymnasierna

Mattias Pettersson, Skaraborg, ordinarie
Robert Klerfors, Sjuhärad, ersättare

 • Styrelsen för Botaniska   

Dag Fredriksson, Skaraborg, ordinarie
Maud Ekman, Göteborg, ersättare

 • Styrelsen för Film i Väst  

Babak Koshravi, Göteborg, ordinarie

 • Styrelsen för Göteborgsoperan

Emil Wingstrand, Göteborg, ordinarie

 • Styrelsen för Göteborgs Symfonikerna 

Jöran Fagerlund, Göteborg, ordinarie

 • Styrelsen för Regionteater Väst AB   

Ida Hildingsson, Vänersborg, ordinarie

 • Styrelsen för Västtrafik AB 

Oskar Karlsson, Göteborg, ordinarie
Jessica Thunander, Skaraborg, ordinarie 

 • Styrelsen för regionens tåg och spårvagnar

Oskar Karlsson, Göteborg, ordinarie
Jessica Thunander, Skaraborg, ordinarie 

 • Styrelsen för Folkteatern i Göteborg

Ulla Berg Svedin, Väst, ordinarie            

Nämnder

 • Infrastruktur och kollektivtrafiknämnden

Louise Jeppsson, Väst, ordförande
Lina Gudmundsson, Göteborg, ordinarie
Claes-Göran Borg, Skaraborg, ersättare
Rolf Sörvik, Fyrbodal, ersättare   

 • Patientnämnden Södra

Jan-Olof Sundh, Sjuhärad, ordförande
Terese Eneman, Sjuhärad, ersättare

 • Patientnämnden Göteborg  

Cecilia Gäfvert, Göteborg, ordinarie
Annika Gustafson, Göteborg, ersättare

 • Patientnämnden Norra   

Kerstin Joelsson Wallsby, Fyrbodal, ordinarie
Roland Larsson, Fyrbodal, ersättare

 • Patientnämnden Västra 

Lisa Forsberg, Väst, ordinarie
Anna Hejdenberg Stoltz, Göteborg, ersättare

 • Patientnämnden Östra   

Elizabeth Fierro Fredriksson, Skaraborg, ordinarie
Tove Blomberg, Skaraborg, ersättare

 • Arkivnämnden

Maud Ekman, Göteborg, ordinarie

 • Kulturnämnden   

Marjan Garmroudi, Sjuhärad, ordinarie, gruppledare
Torgny Alstad, Göteborg, ordinarie
Jenny Hallström, Skaraborg, ersättare
Marcus Brander, Fyrbodal, ersättare 

 • Miljö och utvecklingsnämnden

Fahimeh Nordborg, Fyrbodal, ordinarie, gruppledare
Daniella Brummer Pind, Göteborg, ordinarie
Hilmar Bates, Sjuhärad, ersättare
Gus Kaage, Göteborg, ersättare 

 • Samverkansnämnden Västra Sjukvårdsregionen

Inger Billman- Stark, Göteborg, ordinarie 

 • Samordningsförbundet Göteborg 

Maria Millback, Göteborg, ordinarie

 • Övervakningsnämnden Borås 

Jan-Olof Sundh, Sjuhärad, ersättare                      

 • Övervakningsnämnden Göteborg  

Maggan Stam, Göteborg, ordinarie
Thomas Holgersson, Väst, ersättare

 • Övervakningsnämnden Mariestad 

Lisa Wallenstein, Skaraborg, ordinarie            

 • Övervakningsnämnden Vänersborg  

Gunnel Boman, Fyrbodal, ersättare

 • Stiftelsen Bohusläns museum

Karin Askberger Jernelius, Fyrbodal, ordinarie                    

 • Stiftelsen Västergötlands museum

Jonas Liveröd, Skaraborg, ersättare                                           

 • Stiftelsen Borgmästare Lars Billströms Donationsfond 

Christer Wrangsten, Väst, ordinarie

 • Stiftelsen Gustav Malmgrens fond för behövande musiker  

Birgit Lövqvist, Väst, ordinarie               

 • Stiftelsen Göteborgs sjuksköterskors pensions- och understödsfond 

Inger Billman-Stark, Göteborg, ersättare för 2023  

 • Stiftelsen Läckö Slott    

Hanna Wångdahl, Skaraborg, ordinarie                                      

 • Stiftelsen Skaraborgsinstitutet      

Emil Estébanez, Skaraborg, ordinarie 
Annika Holmen, Skaraborg, ersättare                            

 • Västkuststiftelsen  

Håkan Smedja, Fyrbodal, ordinarie                                             

 • Viltförvaltningsdelegationen för Västra Götalands län  

Dan Ljung, Sjuhärad, Ulricehamn, ordinarie

Beredningar

 • Beredningen för psykisk hälsa

Carina Örgård, Göteborg, ordförande
Maria Millback, Göteborg, ordinarie

 • Beredningen för mänskliga rättigheter
  Malin Carlsson, Sjuhärad, ordförande
  Annika Åberg-Darrell, Väst, ersättare
 • Beredningen för Hållbar utveckling

Carina Örgård, Göteborg, ordinarie
Louise Jeppsson, Väst, ordinarie   

 • Arvodesberedningen 

Claes-Göran Borg, Skaraborg, ordinarie
Annette Ternstedt, Fyrbodal, ersättare                     

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk