• Hem
 • Regional utveck...
sida
tågräls

Regional utveckling

Regional utveckling

Inför valet 2022 kommer vi att driva de här frågorna i Västra Götaland.

Inom regional utveckling vill vi
 • Minska klyftorna och arbeta för en ökad jämlikhet i samhället
 • Minska de regionala skillnaderna i Västra Götaland
 • Skapa en grön omställning som mildrar klimatkrisen
 • Bidra till att ungdomsarbetslösheten minskar inom regionen
 • Ha ett ökat fokus på att nyanlända ges möjligheter till sysselsättning och jobb
 • Att kulturen är tillgänglig för alla, oavsett vem du är och var du bor
 • Att Västra Götaland utlyser klimatnödläge och prioriterar arbetet med klimat- och miljöfrågor
 • Att den biologisk mångfalden säkras inom regionens verksamheter och värnar våra ekosystem
 • Att landsbygden får tillgång till den infrastruktur som behövs för att ställa om, såsom laddstolpar, kollektivtrafik, bredband och mobilnät
 • Att kollektivtrafik är en samhällsservice tillgänglig för alla genom att regionen bygger ut kollektivtrafiken och den anropstyrda trafiken så att resandet med buss och tåg kan öka och bilismen minska
 • Genom att sänka avgifterna i kollektivtrafiken kan vi få fler att resa kollektivt och samtidigt en minskad klimatpåverkan och mindre trängsel på gator och vägar
Vår talesperson för frågor om regional utveckling under valet är Fahimeh Nordborg.
Fahimeh Nordborg, kandidat till regionfullmäktige, talesperson

Läs mer här

Dela den här sidan:

Kopiera länk