• Hem
  • Budget 2023
sida

Budget 2023

En budget som stärker välfärden

Den 29 november klubbades RödGrön Lednings tilläggsbudget igenom i regionfullmäktige.

Läs RödGrön Lednings tilläggsbudget 2023 här

Gruppledarna har ordet 

Efter valet 2022 så har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans enats om att bilda en RödGrön Ledning för Västra Götalandsregionen. Vi har gemensamma värderingar i en orolig tid. Samarbetet präglas av framtidstro, optimism och en feministisk regionpolitik.

Feminism är inte en sakfråga. Vi ser att ojämlikheten och könsmaktsordningen finns i alla vrår i livet och samhället, och det är därför vi vill ha en feministisk analys när vi utvecklar vår politik.

En feministisk regionpolitik innebär att vi går från ord till handling för att jämna ut gapet mellan kvinnor och män. Det är en ekonomisk fråga för att få jämställda löner, att kvinnor ska få jämställd vård där deras sjukdomssymtom tas på lika stort allvar som mäns, att kvinnors psykiska ohälsa och förlossningsvården prioriteras. Det är inte ett särintresse utan handlar om allas lika värde. Alla våra beslut måste vara feministiskt genomtänkta och prioritera jämställdhet. Tillsammans ska vi arbeta för att utveckla Västra Götalandsregionen i en hållbar riktning för såväl människor, klimat och ekonomi och vi ska sträva efter breda överenskommelser för ett stabilt styre.

Carina Örgård (V)
Helén Eliasson (S)
Madeleine Jonsson (Mp)

 

 

Läs även: Vänsterpartiets egna budgetförslag från maj 2023 Vänsterpartiet VGR

Dela den här sidan:

Kopiera länk