Ett Västra Götaland för alla

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige.
Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.
Det finns många som gärna pratar om jämlikhet men det är bara Vänsterpartiet som har konkreta förslag som bidrar till att göra Västra Götaland till en region för alla.

Aktuellt

Engagera dig

Facebook

Följ vårat dagliga politiska arbete i regionen

Bli medlem

Var med och förändra tillsammans med Vänsterpartiet. Bli medlem.

Välkommen till Vänsterpartiet Västra Götaland!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?